Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
Utorak 13:00-14:00
Soba
C313
Telefon
014092196
E-mail
itomic3@ffzg.hr

Ivan Tomić rođen je 1988. godine u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Jastrebarskom. Studij psihologije je upisao 2008. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je diplomirao 2014. godine diplomskim radom iz područja psihologije međugrupnih sukoba. Iste godine je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu upisao poslijediplomski studij, te je zaposlen na istom odsjeku na katedri za eksperimentalnu psihologiju. Doktorski rad na temu 'Uloga snage distraktora u vidnom radnom pamćenju' obranio je 2019. godine pod mentorstvom prof.dr.sc. Dragutina Ivaneca. Iste godine započeo je poslijediplomsko usavršavanje na Sveučilištu u Cambridgeu. Od listopada 2021. godine ponovno je zaposlen na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje sudjeluje u izvedbi nastave iz statistike, metodologije i kognitivne psihologije. Ivanovi istraživački interesi tiču se primarno vidnog radnog pamćenja, ali i vidne percepcije, pažnje i pamćenja općenito.

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2022 (Re)building society: A longitudinal study of post-corona social recovery in Croatian general population (ReSPoC)