Akademski stupanj
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
utorak, 16.45-17.45
Soba
B117
Telefon
6120080
E-mail
zvglavas@ffzg.hr

Zvonimir Glavaš rođen je 25. kolovoza 1989. u Osijeku, gdje je pohađao osnovnu i srednju školu. Na osječkom Filozofskom fakultetu završio je dvopredmetni preddiplomski te diplomski studij Hrvatskog jezika i književnosti i Povijesti, diplomiravši 2013. godine s temom „Postmarksističke književne teorije“. Iste godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, fima i kulture, na kojem trenutno studira. Od prosinca 2013. do listopada 2014. radio je kao asistent na zamjeni na Odsjeku za filologiju Učiteljskog fakulteta u Osijeku, a od listopada 2014. godine zaposlen je na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Primarno područje znanstvenog interesa mu je suvremena književna i kulturalna teorija.

Izbor iz bibliografije: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=347781