Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
navedeno na mrežnim stranicama Odsjeka
Soba
E-313
Telefon
+385-1-409-2321
E-mail
idundjer@ffzg.hr; ivandunder@gmail.com

Doc. dr. sc. Ivan Dunđer, mag. inf., inženjer je informacijske tehnologije te docent i znanstvenik. Rođen je 29.12.1985. u Zagrebu, Hrvatska. Oženjen je Ivanom i otac je Jakova i Dore. Hrvatski matični broj znanstvenika mu je 345536. Izabran je u zvanje znanstvenog suradnika, a zaposlen je u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktor je znanosti u polju informacijskih i komunikacijskih znanosti. Doktorirao je u grani informacijskih sustava i informatologije s temom pod nazivom „Sustav za statističko strojno prevođenje i računalna adaptacija domene“. Znanstveno-istraživački i stručno je angažiran na području računalne obrade prirodnog jezika, strojnog prevođenja i evaluacije, jezičnih i govornih tehnologija, upravljanja znanjem, modeliranja te razvoja baza podataka, aplikacija i informacijskih sustava. Održao je mnoga predavanja i izlagao radove na brojnim međunarodnim konferencijama s međunarodnom recenzijom te se znanstveno i stručno usavršavao na seminarima, certificiranim programima edukacije, javnim tribinama, na simpozijima i radionicama u Hrvatskoj i inozemstvu. Dodijeljena mu je fakultetska nagrada za izvrsnost u studiju, osvojio je doktorsku stipendiju te je pobijedio na međunarodnom projektnom natječaju za mlade znanstvenike. Aktivno sudjeluje u radu znanstvenih i stručnih udruženja te, pored hrvatskog, govori njemački, engleski i francuski jezik.

Znanstveno-istraživački i stručni interesi:

računalna obrada prirodnog jezika (NLP)
strojno prevođenje i evaluacija
strojno učenje
jezične tehnologije i resursi
govorne tehnologije
obrada i upravljanje znanjem
modeliranje te razvoj baza podataka, aplikacija i informacijskih sustava