Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
navedeno na mrežnim stranicama Odsjeka
Soba
E-313
Telefon
+385-1-409-2321
E-mail
idundjer@ffzg.hr; ivandunder@gmail.com

Doc. dr. sc. Ivan Dunđer, univ. mag. inf., inženjer je informacijske tehnologije te docent i znanstvenik. Rođen je 29.12.1985. u Zagrebu, Hrvatska. Oženjen je Ivanom i otac je Jakova, Dore i Ane. Hrvatski matični broj znanstvenika mu je 345536. Izabran je u zvanje višeg znanstvenog suradnika, a zaposlen je u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktor je znanosti u polju informacijskih i komunikacijskih znanosti. Doktorirao je u grani informacijskih sustava i informatologije s temom pod nazivom "Sustav za statističko strojno prevođenje i računalna adaptacija domene". Znanstveno-istraživački i stručno je angažiran na području računalne obrade prirodnog jezika, strojnog prevođenja i evaluacije, jezičnih i govornih tehnologija, upravljanja znanjem, modeliranja te razvoja baza podataka, aplikacija i informacijskih sustava. Održao je mnoga predavanja i izlagao radove na brojnim međunarodnim konferencijama s međunarodnom recenzijom te se znanstveno i stručno usavršavao na seminarima, certificiranim programima edukacije, javnim tribinama, na simpozijima i radionicama u Hrvatskoj i inozemstvu. Dodijeljena mu je fakultetska nagrada za izvrsnost u studiju, osvojio je doktorsku stipendiju te je pobijedio na međunarodnom projektnom natječaju za mlade znanstvenike. Aktivno sudjeluje u radu znanstvenih i stručnih udruženja te, pored hrvatskog, govori njemački, engleski i francuski jezik.

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2021 Razvoj i implementacija VIRtualnog Asistenta i resursa za Strojno prevođenje iz specijaliziranih domena primjenom metoda umjetne INTELigencije (VirasINTEL)
2021 - 2021 Digitalizacija arhivskog gradiva u Arhivu Filozofskog fakulteta u Zagrebu (DAFF IV) Suradnik
2021 - 2026 InterPARES Trust AI Suradnik
2020 - 2020 Digitalizacija arhivskog gradiva u Arhivu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (DAFF III) Suradnik
2020 - 2020 Razvoj virutalnog agenta za razgovor Eda u domeni zdravstva
2019 - 2019 Disruptivne tehnologije u stvaranju novoga znanja: strojno učenje i podatkovna analitika s modelima primjene u specijaliziranim domenama Suradnik
2019 - 2019 Digitalizacija arhivskog gradiva u Arhivu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i razvitak digitalne humanistike (DAFF II) Suradnik
2018 - 2018 Digitalizacija arhivskog gradiva u Arhivu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i razvitak digitalne humanistike (DAFF) Suradnik
2018 - 2018 Primjena tehnologije u promociji održivog razvoja turizma i kulture (techCULTOUR) Suradnik
2017 - 2017 Digitalizacija arhivskoga gradiva u Arhivu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i razvitka digitalne humanistike: model jezično-semantičkog anotiranja (DAFF)
2016 - 2017 Digitalizacija arhivskoga gradiva u Arhivu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i razvitka digitalne humanistike: model jezično-semantičkog anotiranja tekstualne i multimedijalne građe u digitalnoj humanistici Suradnik

Ključni istraživački interes
 • računalna obrada prirodnog jezika (NLP)
 • strojno prevođenje i evaluacija
 • strojno učenje
 • jezične tehnologije i resursi
 • govorne tehnologije
 • obrada i upravljanje znanjem
 • modeliranje te razvoj baza podataka, aplikacija i informacijskih sustava
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Association for Computational Linguistics (redovni član)
 • European Association for Machine Translation (EAMT) (redovni član)
 • European Chapter of the ACL (redovni član)
 • HZN/TO 46, Hrvatski zavod za norme
 • Language Resources and Evaluation Forum (LRE Forum) of European Language Resources Association (redovni član)
 • Mreža mdih znanstvenika (MLAZ)
 • Special Interest Group on Slavic Natural Language Processing (redovni član)

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstveno-istraživački i stručni interesi:

računalna obrada prirodnog jezika (NLP)
strojno prevođenje i evaluacija
strojno učenje
jezične tehnologije i resursi
govorne tehnologije
obrada i upravljanje znanjem
modeliranje te razvoj baza podataka, aplikacija i informacijskih sustava