Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
Petkom od 10:00 do 11:00 sati
Soba
B-019
Telefon
01/4092-136
E-mail
jaculig@ffzg.hr