Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Predavač
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
Konzultacije
petkom 15.30 - 16.30
Soba
B-305
Telefon
01 4092090
E-mail
sversic@ffzg.hr

IZ ŽIVOTOPISA: Rođena 5. 8. 1968. u Zagrebu. Završila je Klasičnu gimnaziju i Obrazovni centar za jezike. Diplomirala je u veljači 1994. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu talijanski jezik i književnost i ruski jezik i književnost. Od 1996. do 2011. predavala je talijanski jezik u Društvu Dante Alighieri. Stručno se usavršavala na tečajevima, radionicama i seminarima u sklopu različitih programa stručnog usavršavanja nastavnika stranih jezika. Godine 2003. magistrirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polja znanosti o književnosti, na temu “Kultura kao semiotički problem u djelu Jurija Lotmana“, mentor prof. dr. sc. Josip Užarević. Godine 2012. doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane slavistike na temu “Koncepcija prostora Pavla Florenskoga u kontekstu ruskoga kozmizma“, mentor prof. dr. sc. Josip Užarević. Od ljetnog semestra ak. god. 2014./2015. izvodi tečajnu nastavu ruskog jezika u svojstvu vanjske suradnice u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od zimskog semestra ak. god. 2015./2016. izvodi kolegij Ruski jezik za akademske potrebe u Centru za strane jezike. U ljetnom semestru ak. god. 2016./2017. mentorica je Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti studentima Nastavničkoga smjera diplomskoga studija ruskog jezika i književnosti. U ljetnom semestru ak. god. 2017./2018. izvodi na zamjeni nastavu na preddiplomskom studiju za Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti iz triju kolegija (Morfološke vježbe 1, Jezične vježbe iz ruskog jezika 6, Jezične vježbe iz ruskog jezika 8). U lipnju 2018. izabrana je u nastavno zvanje naslovne predavačice u području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana slavistika na Filozofskom fakultetu. Od ak. god. 2018./2019. nositelj je kolegija Ruski jezik za akademske potrebe u Centru za strane jezike. U listopadu 2019. izabrana je u nastavno zvanje predavačice u području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana slavistika, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u Centru za strane jezike.

MONOGRAFIJE:

- Prostor kulture. Pavel Florenskij i ruski kozmizam, Naklada Breza, Zagreb, 2013

- Kultura kao semiotički problem u djelu Jurija Lotmana, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2004


ZNANSTVENI RADOVI U ČASOPISIMA I ZBORNICIMA:

- “Energy Effects in Pavel Florensky’s Writings. Energy Communication, Language, Art and Energy Reading”,
“Umjetnost riječi” (engleski broj), u pripremi

- “Čovjek – prostor – vrijeme – kultura (O antropološko-organicističkome aspektu prostora Pavla Florenskoga)”,
”Forum” LXXVI, 4-6, 2016, 522-549.

- “Energijsko i simboličko u koncepciji prostora Pavla Florenskoga”, ”Filozofska istraživanja”, 131 (3), 2013, 549-563.

- ”Pavel Florenskij i ruski simbolizam”, ”Umjetnost riječi”, 1-2 (LVII), 2013, 21-36.

- “Antinomije prostora Pavla Florenskoga“, “Književna smotra“, 164-165 (2-3), 2012, 3-16.

- “O pitanju «slučajnoga» iz semiotičke perspektive – semiotički univerzum Jurija Lotmana i Umberta Eca”, “Književna smotra“,
163 (1), 2012, 9-19.

- “Teorija holarhijske evolucije Kozmosa ili holističko obgrljivanje fragmentiranih svijesti“, “Filozofska istraživanja“, 110 (2),
2008, 415-433.

- “Nekoliko bilježaka o semiotici prostora (Na tragu “tartuskih studija“), u: Oko književnosti: Osamdeset godina Aleksandra
Flakera (zbornik), ur. J. Užarević, Disput, Zagreb, 2004, 197-213.


ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI U ZBORNICIMA SKUPOVA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM:

- “Ènergijnaja kommunikacija i kvantovoe čtenie – praktika perevoda“, Miry literaturnogo perevoda. IV Meždunarodnyj kongress
perevodčikov hudožestvennoj literatury, T. II, Perevodčik: tonkosti remesla. Nauč. red. A. Ja. Livergant; red. D. D. Kuzina,
Moskva, 2018, 321-347.

- “Horvatskie perevody russkoj literatury za poslednie pjat' let (2009-2014)“, Miry literaturnogo perevoda. Sbornik dokladov učastnikov
III Meždunarodnogo kongressa perevodčikov hudožestvennoj literatury, Nauč. red. A. Ja. Livergant; red. I. O. Sid, Moskva, 2015,
406-423.

- “An Integral Approach to the Though Space or Noosphere – Evolving of Human Consciousness and its Energy”, 1st Integral European
Conference 2014, http://integralleadershipreview.com /14485-an-integral-approach-to-the-thought-space-or-noosphere-evolving-of-
human-consciousness-and-its-energy/

- “Slučajnost' i nepredskazuemost' v semiotičeskom universume Jurija Lotmana i Umberto Èko“, “Slučajnost' i nepredskazuemost'
v istorii kul'tury. Materialy Vtoryh Lotmanovskih dnej v Tallinnskom universitete“ (sbornik), redaktor-sostavitel' I. A. Pil'ščikov,
Izdatel'stvo TLU, Tallinn, 2013, 116-144.


SAŽECI U ZBORNICIMA SKUPOVA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM:

- “On Theoretical Premises of the Energy Communication Research”. Cognitive Studies of Language. Vol. XXXIV. Cognitio and
Communicatio in Today's Globalised World. Papers of the VIIIth International Congress on Cognitive Linguistics. October 10–12,
2018. Ed. in chief L. A. Manerko. Lomonosov Moscow State University; Neolit. Moscow, 2018, 482-485.

- “Neskol'ko zametok ob ènergijnosti u Pavla Florenskogo. Jazyk, iskusstvo i ènergijnoe čtenie“, Sad rashodjaščihsja trop: Florenskij,
Rozanov, Durylin et cetera... Sbornik dokladov, Vserossijskaja naučnaja konferencija s meždunarodnym učastiem v ramkah
Gumanitarnyh čtenij RGGU – 2017; red. A. I. Rezničenko, Moskva, 2017, 39-42.

- “Razmatranja profesora Milivoja Solara o vrijednostima književne komunikacije i energijsko čitanje“, 1. znanstveni susreti na Sjeveru,
Jezik književnosti, znanosti i medija, Knjižica sažetaka, Sveučilište Sjever, Koprivnica, 2016, 51.


RECENZIJE I PRIKAZI:

- “Ljubav kao simbolički kod“ (Niklas Luhmann, Ljubav kao pasija: o kodiranju ljubavi, Naklada MD, Zagreb, 1996.),
“Književna smotra“, 127 (1), 2003, 135-137.

- “Talijanske inicijative – Lotmanu in memoriam“ (Naslijeđe J. M. Lotmana – Sadašnjost i budućnost, “Slavica tergestina“ 4,
Università degli studi di Trieste ed Università degli studi di Bergamo, Lint, Trieste, 1996), “Književna smotra“, 106 (4), 1997,
107-111.

- “Traženje puta“ (Jurij M. Lotman, Cercare la strada. Modelli della cultura, Marsilio, Venezia, 1994. Introduzione di Maria Corti),
“Književna smotra“, 106 (4), 1997, 113-114.

- “Interpretacija i nadinterpretacija“ (U. Eco: Interpretazione e sovrainterpretazione; un dibattito con Richard Rorty, Jonathan Culler
e Christine Brooke-Rose, Bompiani, Milano, 1995.), “Književna smotra“, 103, 1997, 93-94.

- “Kultura i eksplozija“ (J. M. Lotman, Kul'tura i vzryv, Gnozis, Moskva, 1992), “Književna smotra“, 90, 1993, 73-74.


PRIJEVODI RADOVA I ULOMAKA IZ KNJIGA U ČASOPISIMA I ZBORNICIMA RADOVA:

- H. Günther, “Mehanizacija čovjeka i oduhovljenje stroja u talijanskome futurizmu i ruskoj proleterskoj književnosti“, “Umjetnost riječi“,
1-2, 2015, 21-35.

- A. Jakuba, “Suhi post – kratak, prirodan i učinkovit put do zdravlja“, “Svjetlost“, 134, 2014, 40-41.

- I. Bagi, “Kozmički nomadi u ranoj prozi Andreja Platonova“, Nomadizam (Zbornik znanstvenih radova u spomen na profesora
Aleksandra Flakera), ur. J. Vojvodić, Disput, Zagreb, 2014, 173-181.

- O. Burenina-Petrova, “Gibljivo iskustvo nomadizma: transgresija granica i stvaranje semiotičkoga svemira u cirkuskoj kulturi na
kotačima“, Nomadizam (Zbornik znanstvenih radova u spomen na profesora Aleksandra Flakera), ur. J. Vojvodić, Disput, Zagreb,
2014, 457-466.

- I. S. Lisevič, “Iz knjige mudraca daoističke škole“, “Književna smotra“, prir. V. Janjić Crnolatac, 138 (4), 2005, 37-44.

- E. Dobrenko, “Poslije soc-arta (Dmitrij Prigov i kraj sovjetske književnosti)“, “Književna smotra“, 111, 1999, 139-155.

- E. Trofimova, “Ruski postmodernizam: aksiologija pjesništva Nine Iskrenko“, “Književna smotra“, 104-105, 1997, 119-123.

- U. Eco, Interpretacija i nadinterpretacija (ulomci), “Književna smotra“, 100, 1996, 189-200.


PRIJEVODI KNJIGA S RUSKOGA NA HRVATSKI:

- Pavel Florenskij, Izabrani tekstovi, izbor, prijevod i pogovor S. Veršić, Naklada Breza, Zagreb, 2016

- A. Jakuba, Škola ljekovitog posta i sirove prehrane, Teledisk d.o.o., Zagreb, 2014

- S. D. Dovlatov, Kovčeg, Ljevak, Zagreb, 2013

- G. H. Popov, Tri Staljinova rata, Mate, Zagreb, 2009

- Ju. M. Lotman, Struktura umjetničkog teksta, Alfa, Zagreb, 2001

- Ju. M. Lotman, Kultura i eksplozija, Alfa, Zagreb, 1998


PRIJEVODI KNJIGA S HRVATSKOGA NA TALIJANSKI I RUSKI:

- M. Mauhar, Il segreto dei Masmalici (slikovnica), ilustrac. K. Polaček, prev. na tal. S. Veršić, Grupa Ruta – Cres,
Poduzetništvo Jakić, Zagreb, 2011

- N. Ćorak, Gorod Dubrovnik: 14 vekov tradicii (vodič), prev. na rus. R. Eterović Goreta, S. Veršić, Magazin Anima,
Dubrovnik, 2008


POGOVOR PREVEDENIM KNJIGAMA:

- “Pavel Florenskij – konkretni metafizičar“, u: Pavel Florenskij, Izabrani tekstovi, prev.S. Veršić, Naklada Breza, Zagreb,
2016, 185-191.

- “Jurij Lotman i njegovo djelo“, u: Ju. M. Lotman, Kultura i eksplozija, prev. S. Veršić, Alfa, Zagreb, 1998, 207-213.


SUDJELOVANJE U PROJEKTIMA – LEKSIKONI I ENCIKLOPEDIJE:

Sudjelovanje u projektima LZ “Miroslav Krleža“ – leksikografske natuknice:
- Filozofski leksikon, gl. ur. S. Kutleša, LZMK, Zagreb, 2012. (oko 30 natuknica)
- Hrvatska književna enciklopedija (4 sv.), gl. ur. V. Visković, LZMK, Zagreb, 2010.-2012. (oko 10 natuknica)


SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM ZNANSTVENIM SKUPOVIMA:

- VIIIth International Cognitive Linguistics Congress Cognitio and Communicatio in Today's Globalised World, Moscow
10–12 October 2018. Sudjelovanje sa sažetkom rada “On Theoretical Premises of the Energy Communication Research“

- V Meždunarodnyj kongress perevodčikov hudožestvennoj literatury, Literaturnyj perevod kak sredstvo kul'turnoj diplomatii:
“Jazyk cveta v poètičeskom prostranstve Pavla Florenskogo, ili kak perevesti ènergijnost'“, Moskva, 6.–9. rujna 2018.

- Vserossijskaja naučnaja konferencija s meždunarodnym učastiem v ramkah Gumanitarnyh čtenij RGGU – 2017, Sad rashodjaščihsja
trop: Florenskij, Rozanov, Durylin et cetera...: “Neskol'ko zametok ob ènergijnosti u Pavla Florenskogo. Jazyk, iskusstvo i ènergijnoe
čtenie“, Moskva, 5.-6. svibnja 2017. (referat je pročitala dr.sc. A. I. Rezničenko)

- 1. znanstveni susreti na Sjeveru, Jezik književnosti, znanosti i medija, Međunarodni znanstveni skup u povodu 80. rođendana
akademika Milivoja Solara, “Razmatranja profesora Milivoja Solara o vrijednostima književne komunikacije i energijsko čitanje“,
Sveučilište Sjever, Koprivnica, 21.–22. listopada 2016.

- IV Meždunarodnyj kongress perevodčikov hudožestvennoj literatury, Perevod kak sredstvo kul'turnoj diplomatii: “Ènergijnaja
kommunikacija i kvantovoe čtenie – praktika perevoda“, Moskva, 8.–11. rujna 2016.

- III Meždunarodnyj kongress perevodčikov hudožestvennoj literatury, Perevod kak sredstvo kul'turnoj diplomatii: “Horvatskie perevody
russkoj literatury za poslednie pjat' let (2009-2014)“, Moskva, 4.–7. rujna 2014.

- 1st Integral European Conference, The Emergence of Integral Consciousness in Europe, Budapest, 8–11 May 2014

- Drugi Lotmanovi dani na Sveučilištu u Tallinnu: Slučajnost i nepredvidljivost u povijesti kulture, “Slučajnost' i nepredskazuemost'
v semiotičeskom universume Jurija Lotmana i Umberto Èko“, Tallinn, 4.–6. lipnja 2010.