Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
Zimski semestar:
srijeda, 15.30-17.00 (uživo ili online uz prethodnu najavu e-mailom)
Ljetni semestar:
četvrtak, 15.30-17.00 (uživo ili online uz prethodnu najavu e-mailom)
Soba
C-018
Telefon
01 4092 042
E-mail
gkoletic@ffzg.hr

Završio je preddiplomski (2007. – 2010.) i diplomski studij (2010. ‒ 2013.) jednopredmetne sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija je angažiran kao demonstrator na nekoliko metodoloških kolegija, a 2011. godine postaje članom uredništva studenskog časopisa Diskrepancija. Godine 2012. dobio je dekanovu nagradu za izvrsnost u studiju te odsječku nagradu za najbolji studentski rad. Od 2009. do 2015. godine radi kao vanjski suradnik, a kasnije kao istraživač u agenciji Biometrika Healthcare Research, primarno u polju tržišnih i znanstvenih istraživanja medicine i farmaceutike. Godine 2015. upisuje Poslijediplomski doktorski studij sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2015. do 2019. godine zaposlen je kao stručni suradnik, a potom kao asistent na projektu Hrvatske zaklade za znanost: „Prospective Biopsychosocial Study of the Effects of Sexually Explicit Material on Young People’s Sexual Socialization and Health (PROBIOPS)“. U studenom 2019. stekao je akademski stupanj doktora društvenih znanosti, polje sociologija, obranivši doktorsku disertaciju naslova „A Longitudinal Analysis of the Association between Adolescents’ Use of Sexually Explicit Material and Risky Sexual Behaviors“ u sklopu Poslijediplomskog studija sociologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2019. godine zaposlen je kao asistent na Katedri za metodologiju Odsjeka za sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Iste godine postaje članom uredništva znanstvenog časopisa Revija za sociologiju te, kao član užeg tima projekta PROBIOPS, dobiva Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta koja dodjeljuje se za znanstvena postignuća. Od 2020. sudjeluje u drugom projektu Hrvatske zaklade za znanost: „Dynamics of Reproductive and Sexual Health in Emerging Croatian Adults, 2005-2020“. Od 2021. godine obnaša funkciju predsjednika Povjerenstva Odsjeka za sociologiju za prosudbu etičnosti istraživanja, a od 2022. funkciju tajnika Poslijediplomskog doktorskog studija sociologije. U razdoblju od 2016. godine do danas sudjelovao je u izvođenju nastave na tri obavezna metodološko-statistička kolegija te tri izborna kolegija na Odsjeku za sociologiju. Objavio je 20 znanstvenih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim znanstvenim časopisima, sudjelovao u 18 znanstvenih projekata te izlagao na dvadesetak znanstveno-stručnih skupova. Istraživački mu interesi obuhvaćaju određena područja iz sociologije seksualnosti, medicinske sociologije, javnog zdravstva i kvantitativne metodologije društvenih istraživanja.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Intimnost i seksualnost mladih u doba epidemije bolesti COVID-19: promjene u komunikaciji i ponašanju (drugi val) Voditelj
2021 - 2021 Biobihevioralna studija reproduktivnog i seksualnog zdravlja mladih u Hrvatskoj – dodatak biološkoj dionici istraživanja Voditelj
2020 - 2024 SERZAM: Dinamika reproduktivnog i seksualnog zdravlja mladih u Hrvatskoj od 2005. do 2020. godine Suradnik
2020 - 2020 Intimnost i seksualnost mladih u doba epidemije bolesti COVID-19: promjene u komunikaciji i ponašanju Suradnik
2019 - 2019 Konstrukcija i evaluacija ljestvice vjerom motiviranog društvenog angažmana kod mladih Suradnik
2019 - 2021 Monitoring i evaluacija projekta Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture Suradnik
2019 - 2019 World Social Capital Monitor Suradnik
2018 - 2018 Replikacijska i biološka dionica studije upotrebe medija, seksualne socijalizacije i zdravlja adolescenata – dodatak longitudinalnoj studiji Suradnik
2017 - 2017 Nastavak replikacijske studije upotrebe medija, seksualne socijalizacije i zdravlja adolescenata – dodatak longitudinalnoj studiji Suradnik
2016 - 2016 Utjecaj roditelja i vršnjaka na upotrebu medija, seksualnu socijalizaciju i zdravlje adolescenata – dodatak longitudinalnoj studiji Suradnik
2014 - 2018 Prospective Biopsychosocial Study of the Effects of Sexually Explicit Material on Young People's Sexual Socialization and Health (PROBIOPS) Suradnik

Ključni istraživački interes
 • Metodologija
 • Seksualnost
 • Rizična ponašanja
 • Zdravlje
 • Mladi
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko sociološko društvo , Hrvatsko sociološko društvo (Član)
 • International Academy of Sex Research, International Academy of Sex Research (Član)
 • European Federation of Sexology , European Federation of Sexology (Član)
Uredništva u časopisima
 • Revija za sociologiju, Hrvatsko sociološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Revija za sociologiju, Hrvatsko sociološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
Nagrade i priznanja
 • 2019. Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Opis znanstvene djelatnosti
http://probiops.ffzg.hr/
https://serzam2020.ffzg.unizg.hr/