Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši predavač
Organizacijska jedinica
Centar za obrazovanje nastavnika
Konzultacije
Ponedjeljak, 12-13.30
Soba
A310
Telefon
+385914466888
E-mail
amindolj@ffzg.hr

doc. dr. sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić, profesorica psihologije
Klinički psiholog i psihoterapeut.
Rođena 1969. godine u Splitu.

Od godine 2016. Aleksandra Mindoljević Drakulić radi kao sveučilišni nastavnik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, u Centru za obrazovanje nastavnika. Članica je Zavoda za integrativnu medicinu Medicinskog fakulteta u Osijeku od njegovog osnutka u listopadu 2014. godine.

Obrazovanje:
Godine 2012. obranila je doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku;
Godine 2002. obranila je znanstveni magistarski rad na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (smjer poslijediplomskog studija “Psihoterapija”);
Godine 1994. obranila je diplomski rad na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu–Odsjeka za psihologiju.
U Splitu je završila Klasičnu gimnaziju «Natko Nodilo».

Radno i nastavno iskustvo:  
Od 2016. – sveučilišni nastavnik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Od 2009. – 2016. – sveučilišni nastavnik na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za psihologiju i Odsjeku za obrazovne studije. Predavala je kolegije “Razvojna psihologija” i “Psihodrama”, a studentima Prirodoslovnomatematičkog fakulteta i Kineziološkog fakulteta u Zagrebu  kolegij “Komunikacija u odgoju i obrazovanju”; nositeljica  izbornog kolegija “Teorija i tehnika psihodrame” za studente glume i lutkarstva na Umjetničkoj Akademiji u Osijeku (2010. – 2012.);
2007. – 2009. – stručna suradnica – psiholog u Osnovnoj školi “Antuna Branka Šimića” u Zagrebu;
1997. – 2006. – psiholog u Klinici za psihološku medicinu KBC Zagreb i asistentica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (sudjelovala u dodiplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu iz jednosemestralnog kolegija «Psihološka medicina» te u poslijediplomskoj nastavi  (područje psihoterapije i psihotraume));
1995. – 1996. – stručna suradnica – psiholog u Prvoj osnovnoj školi Dugave u Zagrebu  
 
Poslijediplomske psihoterapijske specijalizacije:
1. Međunarodna diploma iz kliničkog treninga za imago terapiju odnosa (Nositelj: Centar Ljiljana Bastaić i Imago Relationship International, 2019.);  
2. Završena petogodišnja trajna stručna psihoterapijska izobrazba iz scenske psihoterapije – psihodrame (nositelj izobrazbe: Institut za psihodramu Beograd, 2009.);
3. Završena petogodišnja trajna stručna psihoterapijska izobrazba iz obiteljske i partnerske psihoterapije (nositelj izobrazbe: KBC Zagreb i Medicinski fakultet Zagreb, 2002.);
4. Završena jednogodišnja pripremna izobrazba iz grupne analize (nositelji izobrazbe: Institut za grupnu analizu Zagreb i Klinika za psihološku medicinu KBC Zagreb, 2000.).

Višegodišnja suradnja s medijima:
Kao stručni komentator surađivala s uredništvima sljedećih časopisa: Epohe (službenog glasila HUOJ-a, mjesečnika za kulturu komuniciranja), ProMente Croatice (časopisa za promicanje i popularizaciju mentalnoga zdravlja) i Formasane (časopisa za promicanje zdravog psihofizičkog življenja). Redovita je gošća u elektroničkim medijima Hrvatske (HRT, Z1, RTL televizija, Radio Sljeme, Narodni radio…) u promoviranju obrazovanja i mentalnoga zdravlja.

Nagrade i priznanja:
Godine 2013. dobitnica je društvenog priznanja Hrvatskog psihološkog društva “Marulić-Fiat Psychologia” za osobito vrijedan doprinos razvitku i promicanju primijenjene psihologije.
Godine 2015. dobitnica je “Psihologijske nagrade Zoran Bujas” Hrvatskog psihološkog društva za sveučilišni priručnik “Suicid: fenomenologija i psihodinamika” kao osobito vrijedne psihologijske knjige godine.

Članstva u strukovnim društvima:  
Utemeljiteljica i predsjednica Hrvatskog psihodramskog društva
Pročelnica Sekcije za psihodinamsku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva
Članica Upravnog odbora Hrvatskog psihološkog društva
Članica Hrvatskog društva obiteljskih terapeuta
Članica Hrvatske psihološke komore
Članica Društva imago terapeuta Hrvatske
Pridružena članica Instituta za grupnu analizu

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
 • Razvojna i školska psihologija
 • Školska psihopatologija
 • Psihoanaliza i obrazovanje
 • Grupni procesi u razredu
 • Privrženost u obrazovnom setingu
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko psihološko društvo, Sekcija za psihodinamsku psihologiju (Član upravnog odbora)
 • Društvo imago terapeuta Hrvatske, Profesionalno udruženje (Član)
 • Hrvatska komora psihoterapeuta, Profesionalno udruženje (Član)
 • Institut za grupnu analizu, Profesionalno udruženje (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2015. 19. IAGP Congress, IAGP International Association for Group Psychotherapy and Group Processes - Psychodrama Section (međunarodni, znanstveni)
 • 2004. 12th Congress of the European Association for Psychotherapy, European Association for Psychotherapy Institute of mental health, Belgrade (međunarodni, znanstveni)
 • 2002. 19. Hrvatski psihoterapijski seminar, Klinika za psihološku medicinu KBC Rebro, Hrvatsko psihoterapijsko društvo, Akademija medicinskih znanosti Hrvatske (domaći, stručni)
Nagrade i priznanja
 • 2015. Psihologijska nagrada Zoran Bujas” Hrvatskog psihološkog društva za sveučilišni priručnik “Suicid: fenomenologija i psihodinamika”
 • 2013. Društveno priznanje Hrvatskog psihološkog društva “Marulić-Fiat Psychologia”

Opis znanstvene djelatnosti
A. Kvalifikacijski radovi:
1. Mindoljević Drakulić, A. (2012). Učinci kratkotrajne grupne psihoterapije – psihodrame na zadovoljstvo životom u kliničkom i nekliničkom kontekstu. Doktorska disertacija. Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
2. Mindoljević Drakulić, A. (2002).  Samoprocjene i procjene narcizma medijski izloženih žena zaposlenih na televiziji. Znanstveni magistarski rad. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

B. Radovi u međunarodno indeksiranim časopisima:
1. Mindoljević Drakulić, A. , Keleuva S. (2016). Psihološki aspekti iskustva kliničke smrti. Socijalna psihijatrija, 44 (3), 208 – 218.
2. Mindoljević Drakulić, A.  (2014). A psychoanalytic approach to education and raising school children of divorced parents. Croatian Journal of Education, 16 (2), 79 – 92.
3. Mindoljević Drakulić, A. , Petričević E. (2014). Dijete koje odbija školu – kako možemo pomoći? (str. 195 – 203). U I. Prskalo, A. J. Lozančić, Z. Braičić (Ur.),Suvremeni izazovi teorije i prakse odgoja i obrazovanja. Zbornik radova međunarodnog znanstveno-stručnog simpozija 14. Dani Mate Demarina. Zagreb:  Učiteljski fakultet.
4. Mindoljević Drakulić, A. (2014). Critical reflections for understanding the complexity of psychodramatic theory. Psychiatria Danubina, 26 (1), 12 – 19.
5. Mindoljević Drakulić, A. (2012). A phenomenological perspective on subjective well-being: from myth to science. Psychiatria Danubina, 24 (1), 31 – 37.
6. Mindoljević Drakulić, A. (2011). Terapijske interpretacije u psihodrami s adolescentima u školskom okruženju. Napredak, 152 (1), 121 – 132.
7. Mindoljević Drakulić, A. (2011). Clinical and no clinical setting specificities in first session short-term psychotherapy psychodrama group. Collegium Antropologicum, 35 (1), 173 – 179.
8. Mindoljević Drakulić, A. (2010). Resistance in the first session of psychodrama psychotherapy group with adults. Psychiatria Danubina, 22 (2), 261-265.
9. Mindoljević, A. (2001). Narcizam i mediji/Narcissism and the media. Motovun Herald of the International Summer School of Health Promotion “Media and health”,Motovun,  20, 12 – 19.
10. Mindoljević, A., Gruden, V., Vukušić, H. (1998). Psychometric characteristics of the readjustment problems questionnaire. Psychiatria Danubina, 10 (2), 127.

C. Autorske knjige:
1. Mindoljević Drakulić, A. (2017). Živjeti sa zloćudnom bolešću – kreativni kurikul za roditelje, učenike i nastavnike. MEP, MijelomCRO & Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu FF Press.
2. Mindoljević Drakulić, A. (2016). Školska fobija. Zagreb: Medicinska naklada i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu FF Press.
3. Mindoljević Drakulić, A. (2015). Majka, žena i majčinstvo. Zagreb: Medicinska naklada i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
4. Mindoljević Drakulić, A. (2013). Suicid: fenomenologija i psihodinamika. Zagreb: Medicinska naklada (Sveučilišni priručnik).
5. Mindoljević Drakulić, A. (2007). Mali rječnik psihodrame. Zagreb: Medicinska naklada i Hrvatsko psihodramsko društvo.
6. Mindoljević Drakulić, A. (2007). Psihodrama – trajna stručna izobrazba iz scenske psihoterapije-psihodrame. Drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Zagreb: Hrvatsko psihodramsko društvo.
7. Mindoljević Drakulić, A. (2004). Psihodrama-trajna stručna izobrazba iz scenskoekspresivne psihoterapije-psihodrame. Zagreb: Hrvatsko psihodramsko društvo.

D. Uredništvo knjiga
1. Gruden, V.,  Mindoljević, A. (2002).  Psihoterapija danas i sutra. 19. Hrvatski psihoterapijski seminar, Zagreb.

E. Poglavlja u knjigama
1. Mindoljević Drakulić, A. (2015). Diferencijalna dijagnoza školske fobije (str. 665 – 671) U S. Opić, M. Matijević (Ur.), Istraživanja paradigmi djetinjstva,odgoja i obrazovanja – simpozij IV. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
2. Mindoljević Drakulić, A. (2015). Fenomenologija adolescentskog ozljeđivanja: pokušaj samoozdravljenja ili pokušaj suicida – izazov empatijskoj i mentalno zdravoj školi (str. 672 – 678) U S. Opić, M. Matijević (Ur.), Istraživanja paradigmi djetinjstva,odgoja i obrazovanja – simpozij IV. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
3. Mindoljević Drakulić, A. (2012). Pedagoški aspekti psihoanalitičke teorije privrženosti u dijadi učitelj – učenik. (str. 165 – 173) U M. Ljubetić, S. Zrilić (Ur.),Pedagogija i kultura-svezak 2. Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo.
4. Mindoljević Drakulić, A. (2008).  Morenova psihodrama. U V. Jukić, Z. Pisk (Ur.),  Psihoterapija – škole i psihoterapijski pravci u Hrvatskoj danas. Zagreb: Medicinska naklada.