Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Naslovni docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
Omega, srijedom i petkom iza 17h, uz prethodni dogovor preko e-maila
Soba
C-007
Telefon
E-mail
davorka.radovcic@hpm.hr

Rođena je Zagrebu, Nakon klasičnog obrazovanja i mature, diplomiravši 2004. arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, upisala je poslijediplomski studij i studira biološku antropologiju na Sveučilištu Michigan, Ann Arbor, S.A.D, pa je u Americi 2008. magistrirala te 2011. doktorirala disertacijom "The Implication of Variation in Late Pleistocene Levantine Crania for Understanding the Pattern of Human Evolution" pod mentorstvom paleoantropologa prof. Milforda Wolpoffa. Od 2012. zaposlena je u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju kao kustosica antropološke zbirke te Zbirke krapinskog diluvija. U zvanje znanstvene suradnice izabrana je 2018., a 2019. u naslovno-znanstveno zvanje docentice za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antroplogija, grana antropologija na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antroplogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine stekla je zvanje više kustosice muzejske struke u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. Za vrijeme studija u Americi bila je asistent u nastavi te je izvodila vježbe na tri različita kolegija Odsjeka za antropologiju Sveučilišta Michigan, za što je 2011. bila nagrađena nagradom za trajnu izvrsnost u predavanju. Od god. 2016./2017. drži nastavu i predaje kolegij Evolucija čovjeka na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autorica je ili koautorica je dvadesetak znanstvenih članaka u međunarodnim publikacijama, a sudjelovala je na dvadesetak međunarodnih znanstvenih skupova. Kao pozvani predavač izlagala je na 4 međunarodne konferencije (u Tel Avivu, Dubrovniku, Gibraltaru i Londonu) te predavala na različitim sveučilištima (razni fakulteti Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište Witwatersrand te razna sveučilišta u S.A.D.-u). Sudjelovala je na istraživanjima arheoloških i paleoantropoloških lokaliteta (Hrvatska, Francuska, Gruzija), a radila je na brojnim osteološkim i paleoantropološkim zbirkama (Gruzija, S.A.D., Izrael, Mađarska, Velika Britanija, Francuska, J.A.R.). Kao istraživač sudjelovala je u međunarodnom timu koji je radio na deskripciji i tumačenju novootkrivenih fosilnih hominina ("Homo naledi") u Južnoj Africi. Sudjelovala je, također, na drugim projektima Sveučilišta Witwatersrand, J.A.R., kao i na međunarodnim EU projektima, Nakon projekta H2020-TWINN-2015 No. 692249 „Smart integration of genetics with sciences of the past in Croatia“ uključena je u COST Akciju CA17127 "Buiding on scientific literacy in evolution towards scientifically responsible Europeans". Autorica je izložbe „Andreas Vesalius (1514.-1564.): razotkrivanje ljudskog tijela u renesansi“, a bila je suradnica i predavač na 2 izložbena projekta bečkog prirodoslovnog muzeja. Članica je „American Association of Biological Anthropologists“ i „Paleoanthropology Society“. Znanstveni interesi uključuju evoluciju čovjeka, evoluciju simboličkog ponašanja te pretpovijesnu arheologiju Europe, posebice Hrvatske i Mediterana.

Razdoblje Naziv Uloga


Opis znanstvene djelatnosti
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=335434