Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
Ponedjeljak, 18:30 - 19:30
Soba
C217
Telefon
E-mail
lperusic@yahoo.com

Kao docent radi na Katedri za etiku Odsjeka za filozofiju. Dana 11. studenog 2021. godine obranio je doktorsku disertaciju naslovljenu »Bioetički aspekti suvremene znanosti« i stekao akademski stupanj doktora znanosti iz polja filozofije. Područje istraživačkog interesa uključuje kompleksnu teoriju i teoriju sustava, djelovanje i njegovu moralnu dimenziju, studije svemira, života, igre, tehnike, informacije i znanosti, biopolitiku, istraživačku metodologiju i probleme interdisciplinarnosti.

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2022 Problematika javnog zdravstva i izvanrednog stanja iz perspektive integrativne bioetike
2017 - 2019 Teorijska uporišta i praktičke implikacije europske bioetike Suradnik
2014 - 2024 Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku

Ključni istraživački interes
 • Kompleksna teorija
 • Teorija sustava
 • Djelovanje i moralna dimenzija
 • Bioetika
 • Studije života
 • Studije igre
 • Svemir
 • Tehnika
 • Znanost
 • Istraživačka metodologija
 • Interdisciplinarnost
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko filozofsko društvo, ... (Administrativni tajnik)
 • Hrvatsko bioetičko društvo, ... (Član)
 • Hrvatska udruga za znanstvenu komunikaciju - ZNAK, .... (Dopredsjednik)
 • Matica hrvatska, ... (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. 4. Međunarodni transdisciplinarni simpozij "Bioetika i aporije psihe", Sveučilišni centar za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatsko bioetičko društvo, Hrvatsko filozofsko društvo, Udruga Ludruga, Udruga Susret, ANPEPP (-, -)
 • 2019. 18. Lošinjski dani bioetike, Hrvatsko filozofsko društvo, Hrvatsko bioetičko društvo, Grad Mali Lošinj (-, -)
 • 2019. 28. Dani Frane Petrića, Hrvatsko filozofsko društvo (-, -)
 • 2019. 3. Međunarodni transdisciplinarni simpozij "Bioetika i aporije psihe", Sveučilišni centar za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatsko bioetičko društvo, Hrvatsko filozofsko društvo, Udruga Susret, Udruga Ludruga, Projekt »Zoom na psihu«, Centar za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagreb (-, -)
 • 2018. 17. Lošinjski dani bioetike, Hrvatsko filozofsko društvo, Hrvatsko bioetičko društvo, Grad Mali Lošinj (-, -)
 • 2018. 2. Međunarodni transdisciplinarni simpozij "Bioetika i aporije psihe", Sveučilišni centar za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatsko bioetičko društvo, Hrvatsko filozofsko društvo, Udruga Ludruga, Projekt "Zoom na psihu", Centar za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2018. 27. Dani Frane Petrića, Hrvatsko filozofsko društvo (-, -)
 • 2017. 1. Međunarodni transdisciplinarni simpozij "Bioetika i aporije psihe", Sveučilišni centar za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu; Centar za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Hrvatsko bioetičko društvo; udruga "Ludruga"; projekt "Zoom na psihu" (-, -)
 • 2017. 16. Lošinjski dani bioetike, Hrvatsko filozofsko društvo, Hrvatsko bioetičko društvo, Grad Mali Lošinj (-, -)
 • 2016. Price of Health, Global Bioethics Initiative New York, University of Zagreb School of Medicine and Inter-University Centre Dubrovnik (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Agora, Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Prištini ,Priština (Član uredničkog odbora)
 • Agora, Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Prištini ,Priština (Član uredničkog odbora)
 • Agora, Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Prištini ,Priština (Član uredničkog odbora)
 • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Izvršni urednik)
 • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Izvršni urednik)
 • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Izvršni urednik)
 • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Izvršni urednik)
 • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Izvršni urednik)
 • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Izvršni urednik)
 • Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Izvršni urednik)
 • Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Izvršni urednik)
 • Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Izvršni urednik)
 • Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Izvršni urednik)
 • Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Izvršni urednik)
 • Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Izvršni urednik)
 • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb ,Zagreb (Izvršni urednik)
 • Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb ,Zagreb (Izvršni urednik)
 • Agora, Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Prištini, Priština ,Priština (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstvena djelatnost /// Scientific activity

Hrvatsko filozofsko društvo /// Croatian Philosophical Society:
(2015. — ) član /// member.
(2016. — ) izvršni urednik znanstvenih časopisa u otvorenom pristupu Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica /// Managing editor for open science journals Filozofska istraživanja and Synthesis philosophica.
(2017. — ) član Organizacijskog odbora znanstveno-kulturne manifestacije Lošinjski dani bioetike /// member of the Organisation committe of the scientific-cultural manifestation Lošinj Days of Bioethics.
(2018. — ) član Organizacijskog odbora znanstvene manifestacije Dani Frane Petrića /// member of the Organisation committe of the scientific manifestation Days of Frane Petrić.
Hrvatsko bioetičko društvo /// Croatian Bioethical Society:
(2014. — ) član /// member.
(2014. — ) suvoditelj programa »Bioetički utorak« /// coleader of the programme »Bioethical Tuesday«
(2016. — 2020.) tajnik /// secretary.
(2020. — ) član Nadzornog odbora /// member of the Supervisory board.
(2017. — 2019.) suizvoditelj programa »Aporije psihe: filozofske, bioetičke i psihijatrijske perspektive«.
(2017. — 2020.) član Organizacijskog odbora međunarodnog transdisciplinarnog simpozija Bioetika i aporije psihe /// member of the Organisation committee of the international transdisciplinary symposium Bioethics and Aporia of Psyche.
Hrvatska udruga za znanstvenu komunikaciju — ZNAK /// Croatian Association for Scientific Communication — ZNAK:
(2019.) suosnivač /// cofounder.
(2019. — ) dopredsjednik /// vicepresident.
Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku /// Centre of Excellence for Integrative Bioethics:
(2015. — ) član Glavnog tajništva /// member of Chief secretariat of the Centre of Excellence for integrative bioethics.
(2015. — ) član Znanstveno-istraživačkog odbora za konstitucionalnu liniju bioetičkog istraživanja /// member of the Research committe for the constitutive figuration of bioethical research.
(2015. — ) voditelj Suradničkog kruga studenata /// head of the Students Assembly.
Udruženje studenata filozofije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
(2009. — 2016.) član /// member.
(2017. — ) počasni član /// honored member.
(2017. — ) vanjski savjetnik na programu »Bioetički inkubator — studentski bioetički forum« /// Outside advisor on programme »Bioethical incubator — students bioethics forum«.
Matica hrvatska /// Matrix Croatica
(2022. — ) član /// member.
(2016.) član Organizacijskog odbora konferencije »Price of Health«, Dubrovnik International Bioethics Summer School /// member of the Organisation committee for the conference »Price of Health«, Dubrovnik International Bioethics Summer School.
(2017. — 2019.) znanstveni suradnik na istraživanju »Teorijska uporišta i praktičke implikacije europske bioetike« pod voditeljstvom prof. dr. sc. Hrvoja Jurića.
(2018 — ) član uredništva časopisa Agora.
(2018. — ) voditelj Dana otvorenih vrata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Znanstveni članci /// Research papers

(2021.) »Biće — bit — bitak — bivstvovanje. Prilog raspravi o problemu sadržaja i primjene temeljnih pojmova«, u: Goran Sunajko, Hrvoje Jurić, Marija Selak (ur.), Praktička ontologija. Povodom 70 godina Lina Veljaka, Hrvatsko filozofsko društvo — Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2021., str. 145—194.
(2021.) »Filozofijska dimenzija pripovjednog sadržaja videoigara — proširena rasprava«, u: Tomislav Krznar (ur.), Filozofija i stvaralaštvo, Hrvatsko filozofsko društvo — Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2021., str. 413—440.
(2020.) »Am Abgrund des Nichts und des Gotteswesens. Über das Problem einer angemessen fundierten Erklärung der Schöpfung und des Ursprungs des Universums«, u: Damir Smiljanić (ur.), Gotteshinterfragungen. Philosophische Beiträge zur Religionskritik, str. 243—295, Alibri Verlag, Aschaffenburg 2020.
(2020.) »Filozofijska dimenzija pripovjednog sadržaja videoigara«, Metodički ogledi 27 (2020) 1, str. 57—78.
(2019.) »Narav i metoda integrativne bioetike. Rasprava«, u: Ante Čović, Hrvoje Jurić (ur.), Integrativno mišljenje i nova paradigma znanja, Pergamena, Hrvatsko filozofsko društvo, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Zagreb 2019., str. 323—412.
(2019.) »Fritz Jahr as Methodological Paradigm in Bioethical Education«, JAHR 10 (2019) 2, str. 287—310.
(2018.) »Being Praxis: The Structure of Praxis Philosophy – Outlined by the Refutation of Contemporary Criticism«, u: Dominik Novkovic, Alexander Akel (ur.): Karl Marx– Philosophie, Pädagogik, Gesellschaftstheorie und Politik. Aktualität und Perspektiven der Marxschen Praxisphilosophie, Kasseler Philosophische Schriften — Neue Folge 8, Kassel university press GmbH, Kassel 2018., str. 173—196.
(2018.) »Princip integrativnost«, ARHE XV (2018) 1, str. 133—157.
(2018.) »Kozmobioetika: uvodna rasprava o bioetičkim aspektima kozmičkog društva«, Obnovljeni život 73 (2018) 3, str. 311—328.
(2017.) »O izopačenju renesanse kozmosa«, u: Goran Sunajko (ur.), Rat i mir, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2017., str. 71—87.
(2015.) »Agon-kompleks«, Filozofska istraživanja 35 (2015) 3, br. 139, str. 415—433.
Eseji /// Essays

(2022.) »The Mysterious AT Field«, u: Christian M. Cotton, Andrew Winters (ur.), Neon Genesis Evangelion and Philosophy. That Syncing Feeling, Open Universe, Chicago, str. 103—111.
(2019.) »O dvadeset i pet godina najopasnijeg pitanja«, Čemu 26 (2019), str. 456—361.
(2019.) AUDIO: »O ljubavi«, Ogledi i rasprave, Treći program Hrvatskog radija (emitirano 27. 6. 2019.).
(2018.) »O kraju budućnosti i početku ljudskih pitanja«, u: Bernard Špoljarić (ur.), Scenariji budućnosti, Udruženje studenata filozofije, Zagreb, str. 179—202.
(2018.) AUDIO: »O zlu«, Ogledi i rasprave, Treći program Hrvatskoga radija (emitirano 30. 10. 2018.)
(2018.) AUDIO: »O svjetlosti i smislu u njoj«, Ogledi i rasprave, Treći program Hrvatskog radija (emitirano 15. 8. 2018.).
(2015.) »Na putu studentske bioetičke radionice: osvrt na ulogu, značaj i razvoj Bioetičkog inkubatora«, Holon 5 (2015) 1, str. 164—202, suautorstvo: Ivan Bauernfreund.
Prikazi /// Reviews

(2020.) »Lino Veljak: Uvod u ontologiju«, Filozofska istraživanja 40 (2020) 2, br. 158, str. 394—398.
(2017.) »1926-2016 Fritz Jahr’s Bioethics: A Global Discourse« (A. Muzur, H.-M. Sass /ur./), JAHR – European Journal of Bioethics 8 (2017) 2, str. 257—259.
(2016.) »Aldous Huxley: Perenijalna filozofija«, Filozofska istraživanja 36 (2016) 1, br. 141, str. 178—183.
(2015.) »Lore Hühn: Filozofija tragičnog«, Filozofska istraživanja 35 (2015) 3, br. 139, str. 581—583.
(2015.) »Mnoštvenost napnuća u pitanju o umjetnosti« (J. Nancy: Muze), Republika LXXI (2015) 1, str. 72—77.
(2014.) »Edward Campbell: Music after Deleuze«, Synthesis Philosophica 29 (2014) 2, br. 58, str. 437—442.
(2014.) »Poniranje u vigoroso kozmosa« (I. Mikecin: Heraklit), Republika, LXX/10, str. 69—74.
(2014.) »Mladen Labus, Lino Veljak, Ana Maskalan, Mirjana Adamović: Identitet i kultura«, Filozofska istraživanja 34 (2014) 1–2, br. 133–134, str. 241–245.
(2014.) »Zašto trebamo humanistiku« (M. Nussbaum: Ne profitu), Republika LXX (2014) 5, str. 88—94.
(2014.) »O neizrecivom Gotovo-Ništa« (V. Jankélévitch: Smrt), Republika LXX (2014) 1, str. 88—93.
(2013.) »Mladen Labus: Kultura i društvo – onto-antropološka i sociološka perspektiva«, Metodički ogledi 20 (2013) 2, br. 38, str. 185—190.
(2013.) »Životom kroz filozofiju« (B. Despot: Filozofijom kroz nefilozofiju), Republika LXIX (2013) 8—9, str. 118—122.
(2013.) »Izvor umjetničkog djela« (M. Heidegger: Izvor umjetničkog djela), Republika LXIX (2013) 5, str. 68—73.
Izvještaji /// Reports

(2020.) »Osnivanje Hrvatske udruge za znanstvenu komunikaciju«, Filozofska istraživanja 158 (2020) 2, str. 411—413.
(2019.) »18th Lošinj Days of Bioethics«, JAHR 10 (2019) 1, str. 247—251, suautorstvo: Lidija Knorr.
(2018.) »1. međunarodni transdisciplinarni simpozij Bioetika i aporije psihe«, Filozofska istraživanja 38 (2018) 2, str. 448—449.
(2018.) »14. Međunarodna ISCB konferencija ‘Biotechnological Human Enhancement«, Filozofska istraživanja 38 (2018) 2, str. 441—442.
(2016.) » Simpozij ‘Gdje je nestao – moral?’«, Filozofska istraživanja 36 (2016) 4, str. 832, suautorstvo: Bernard Špoljarić.
(2016.) »Predstavljanje knjige Filozofija i stvaralaštvo Mladena Labusa«, Filozofska istraživanja 36 (2016) 4, str. 833, suautorstvo s R. Rengel.
(2016.) »Predstavljanje knjige Časopisi i znanstvena komunikacija Ivane Hebrang Grgić«, Filozofska istraživanja 36 (2016) 4, str. 834, suautorstvo: Roni Rengel.
(2016.) »Konferencija Cijena zdravlja u sklopu Dubrovačke međunarodne bioetičke ljetne škole«, Filozofska istraživanja 36 (2016) 4, str. 837—838.
(2016.) »15. Lošinjski dani bioetike«, Filozofska istraživanja 36 (2016) 2, str. 400—404.
(2016.) »Ciklus tribina Bioetički utorak«, Filozofska istraživanja 36 (2016) 2, str. 387—390, suautorstvo: Roni Rengel i David Martić.
(2015.) »14. Lošinjski dani bioetike«, Filozofska istraživanja 35 (2015) 4, str. 761–764, suautorstvo: Marko Sumrak.
(2015.) »Predavanje Pave Barišića ‘Deliberativna demokracija i Aristotelovi argumenti o rasudnoj snazi mnoštva’«, Filozofska istraživanja 35 (2015) 4, str. 771—773, suautorstvo: Luka Šiško.
(2015.) »24. Dani Frane Petrića, simpozij ‘Zdravlje i kultura’«, Filozofska istraživanja 35 (2015) 4, str. 779—780, suautorstvo: Marko Kos.
(2015.) »Okrugli stolovi Tjedna Svjetskog saveza mladih 2015.«, Filozofska istraživanja 35 (2015) 4, str. 797—802, suautorstvo: Luka Janeš, Ivana Kovačić, Augustin Kvočić, Luka Šiško i Bernard Špoljarić.
(2015.) »Simpozij ‘Rat i mir’«, Filozofska istraživanja 35 (2015) 4, str. 805—810, suautorstvo: Mišel Androić, David Martić, Maja Vejić.
(2015.) »Tribina ‘Kultura i religija: od prosvjetiteljstva do danas’«, Filozofska istraživanja 35 (2015) 2, str. 354—355, suautorstvo: Augustin Kvočić.
(2015.) »Predstavljanje knjige Filozofija prakse i mišljenje revolucije Gaje Petrovića Gracijana Kalebića«, Filozofska istraživanja 35 (2015) 2, str. 356—357.
(2015.) »Simpozij ‘Povijesno mišljenje u obzoru suvremene filozofije’«, Filozofska istraživanja 35 (2015) 2, str. 357—362, suautorstvo: Jure Blažanović, Lena Kuzmanović i Roni Rengel.
(2015.) »Predstavljanje knjige Budućnost žene: Filozofska rasprava o utopiji i feminizmu Ane Maskalan«, Filozofska istraživanja 35 (2015) 2, str. 384—385.
(2014.) »Predavanje Ede Pivčevića ‘Dobrovoljna eutanazija’«, Filozofska istraživanja 34 (2014) 4, str. 673—674.
(2014.) »Simpozij ‘Filozofsko djelo Franje Markovića’«, Filozofska istraživanja 34 (2014) 2, str. 674—676.
(2014.) »Filozofski teatar 2014«, Filozofska istraživanja 34 (2014) 2, str. 676—678, suautorstvo: Roni Rengel.
(2014.) »Simpozij ‘Filozofija i tjelesnost’«, Filozofska istraživanja 34 (2014) 2, str. 678—684, suautorstvo: Marko Kučan.
(2014.) »Okrugli stol ‘Aspekti praxisa’«, Filozofska istraživanja 34 (2014) 2, str. 686—690.
(2014.) »Okrugli stol ‘Ideološke tendencije u suvremenom društvu’«, Filozofska istraživanja 34 (2014) 2, str. 684—686.
(2014.) »Simpozij – Metafisica, legge e storia: ricerche e prospettive su Giambattista Vico«, Filozofska istraživanja 34 (2014) 1—2, str. 269—272.
(2014.) »Tribina Bioetički utorak«, Filozofska istraživanja 34 (2014) 1—2, str. 247—248.
(2014.) »Temelji Schellingove misli«, Vijenac, Godište XXII, broj 541, 27. studeni 2014., str. 19.
(2013.) »Ciklus tribina: Bioetika – pitanja života i smrti«, Filozofska istraživanja 33 (2013) 4, str. 800—803.
(2013.) »Predavanje Johhna Lennoxa: Je li znanost pokopala Boga?«, Filozofska istraživanja 33 (2013) 4, str. 790—792.
(2013.) »Radionica: Posttraumatski stres i/ili posttraumatski uspjeh«, Filozofska istraživanja 33 (2013) 4, str. 792—793.
(2013.) »Simpozij: Integrativno mišljenje i nova paradigma znanja«, Filozofska istraživanja 33 (2013) 4, str. 794—798, suautorstvo: Josip Cmrečnjak, Nikolina Ćavar i Marko Kos.
(2012.) »Konferencija: Bioetički pogled na budućnost poljoprivrede u Europi«, Filozofska istraživanja 32 (3—4), str. 630—631.
Diseminacije /// Disseminations

(2021.) Godišnji simpozij Udruženja studenata filozofije »Philosophy of Play« (Zagreb, Hrvatska): »When Do Video Games Stop Being Video Games?« (plenarno).
(2021.) Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva »Europska unija – jučer, danas, sutra« (Zagreb, Hrvatska): »Čemu znanstvenici u Europskoj uniji?«.
(2021.) 4. Osječki dani bioetike (Osijek, Hrvatska): »Eutanazija u videoigrama«.
(2021.) 3. Dani kulturne animaliSTike »Di nan je sad naš tovar Sivac?« (Split, Hrvatska): »Considerating the Normalisation of Animal Killing in Videogames by the Application of Kangrga’s Philosophy of Human Being«.
(2021.) 19. Lošinjski dani bioetike, simpozij »Integrativna bioetika i nova epoha« (Mali Lošinj, Hrvatska): »Gilbert Hottois and the Imperative of Technics«.
(2021.) 29. Dani Frane Petrića, simpozij »Hrvatska filozofija i kultura u interakciji i kontekstu« (Cres, Hrvatska): »Potiskivanje gnoseologije«.
(2021.) 29. Dani Frane Petrića, simpozij »Istok — Zapad: komparativna filozofija i svjetska situacija« (Cres, Hrvatska): »African Predicament of Postcolonial Conflict Between Professional Philosophers and Ethnic Philosophers«.
(2021.) Dijalozi IV (Zagreb, Hrvatska): »Bit suvremenog znanstvenog sustava«.
(2019.) Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva »Filozofija, obrazovanje i škola« (Zagreb, Hrvatska): »Čemu metafizika u obrazovanju?«.
(2019.) 3. međunarodni transdisciplinarni simpozij Bioetika i aporije psihe (Zagreb, Hrvatska): »Paraliza u snu: audiovizualni prikaz i filozofijsko objašnjenje haluciniranja nepoznatih entiteta«.
(2019.) »American Studies Today – Paths, Paradigms, Strategies Workshop« interdisciplinarna radionica (Zagreb); izlaganje/vježba: »Methodological Schema for Interdisciplinary Inquiry into Video Games«.
(2019.) 3. Znanstveno stručni skup Filozofija između znanosti i religije: »Sloboda« (Jankovac, Hrvatska), izlaganje na temu »Karl Jaspers, integrativna bioetika i oslobođenje od opasne primjene znanja«.
(2019.) 5. Karlovački dani slobodne misli »Disfunkcionalnost društvenog subjekta« (Sremski Karlovci, Republika Srbija), izlaganje na temu »Kada sustav nije bio disfunkcionalan? O nužnosti disfunkcionalnog sustava za kritički razvoj«.
(2019.) 2. Zagreb MentalFest (Zagreb, Hrvatska), izlaganje na temu »Senzibilizacija videoigrama«.
(2019.) 18. Lošinjski dani bioetike (Mali Lošinj, Hrvatska), izlaganje na temu »The Problems of Disciplinary Interaction«.
(2019.) KSSD međunarodni simpozij »Mi i oni — simpozij o nacionalizmu« (Zagreb, Hrvatska), pozvano predavanje na temu »Nacionalizam u videoigrama«.
(2019.) 2nd International Interdisciplinary Conference on Art (Beograd, Republika Srbija), izlaganje na temu »Philosophy in Art and Erroneous Interpretations«.
(2018.) Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva »Filozofija i stvaralaštvo« (Zagreb, Hrvatska), izlaganje na temu »Filozofijska ispitivanja u računalnim igrama«.
(2018.) 27. Dani Frane Petrića, simpozij »Hrvatska filozofija u interakciji i kontekstu« (Cres, Hrvatska), izlaganje na temu »Sadašnjost filozofije u Hrvatskoj: problemi interakcije i potencijali konteksta«.
(2018.) 27. Dani Frane Petrića, simpozij »Ljudska priroda« (Cres, Hrvatska), izlaganje na temu »The Eight Demons of Transhumanism«.
(2018.) Knjižnica »Fran Galović« Koprivnica (Koprivnica, Hrvatska), pozvano predavanje na temu »Psihička patnja i računalne igre: integrativnobioetičke dimenzije Senuine žrtve«.
(2018.) Prvi znanstveni kolokvij: »Filozofija i odgojiteljska praksa« (Zagreb, Hrvatska), izlaganje na temu »Važnost interaktivnosti u odgoju za bioetičku senzibilizaciju«.
(2017.) Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek (Zagreb, Hrvatska), pozvano predavanje na temu »Psihička patnja i računalne igre: integrativnobioetičke dimenzije Senuine žrtve«.
(2017.) 1. međunarodni transdisciplinarni simpozij Bioetika i aporije psihe, izlaganje na temu »Psihička patnja i računalne igre: integrativnobioetičke dimenzije Senuine žrtve«.
(2017.) International Conference »War and Peace« (Priština, Republika Kosovo), pozvano predavanje na temu »On Corrupting the Renaissance of Cosmos«.
(2017.) Međunarodni simpozij »Urbana kultura«, plenarno predavanje na temu »Critical hit! – Bionaučni aspekti računalnih igara«.
(2017.) 26. Dani Frane Petrića, simpozij »Filozofija i ekonomija«, izlaganje na temu »Živjeti, najprije. Oštrenje kritike suvremenih ekonomskih modela u primjeni kroz metodološku platformu integrativne bioetike«, suautorstvo: Lidija Knorr.
(2017.) 26. Dani Frane Petrića, simpozij »Hrvatska filozofija u interakciji i kontekstu«, izlaganje na temu »Otvoreno područje i fenomenologija svjetlosti: razumijevanje metodološkog smisla integrativne bioetike na temeljima Platonova, Petrićeva i Heideggerova mišljenja«.
(2017.) 14th Conference of the International Society for Clinical Bioethics (ISCB) »Biotechnological human enhancement: social and ethical issues« (Moskva, Ruska Federacija), izlaganje na temu »Integrative Bioethics and Morphology of Freedom«.
(2017.) Ljetna škola »Bioethics in Context IV: Philosophy and Life Sciences in Dialogue. Theoretical and Practical Questions« (Kiten, Republika Bugarska), izlaganje na temu »Developing False Dychotomy: Evidence-based Bioethics versus Theoretical Bioethics«
(2017.) Summa studiorum philosophiae (Novi Sad, Republika Srbija), plenarno izlaganje na temu »Nasljeđe idealizma u projektnoj strukturi integrativne bioetike«.
(2017.) Methodological Workshop »Generational Patterns of Coping With Life Crisis: Biographical, Social and Institutional Discourses« (Sofija, Republika Bugarska), pozvano predavanje na temu »Integrative Bioethics as the Paradigm Model of Integrative Sciences: Developing Transdisciplinary Platforms for Long-Term Problem Solving«.
(2017.) Simpozij »Politika i bioetika: Odnos i svrha u suvremenom društvu« (Zagreb, Hrvatska), izlaganje na temu »Destrolucija dijaloga«.
(2017.) 16. Lošinjski dani bioetike (Mali Lošinj, Hrvatska), izlaganje na temu »Integrative Bioethics and the Approach to Handling Radically Opposed perspectives«.
(2017.) SFeraKon (Zagreb, Hrvatska), pozvano predavanje na temu »Kako je online RPG spašavao živote«.
(2017.) XI. Mediteranski korijeni filozofije (Split, Hrvatska), izlaganje na temu »Čude li se još Mediteranci?«.
(2016.) Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva »Čovjek u prostoru« (Zagreb, Hrvatska), izlaganje na temu »Integrativna bioetika prostora«.
(2016.) Godišnji simpozij Udruženja studenata filozofije (Zagreb, Hrvatska), pozdravno predavanje na temu »Samotnost slobode«.
(2016.) Peti međunarodni simpozij Bioetičkog društva Bosne i Hercegovine (Sarajevo, Bosna i Hercegovina), izlaganje na temu »Gaia princip, biopolitički super-organizam i integrativna bioetika«.
(2016.) 25. Dani Frane Petrića, simpozij »Jezik i spoznaja« (Cres, Hrvatska), izlaganje na temu »Valid Analysis of Phenomena and the Role of Integrative Bioethics in Endorsement of Language Variety«.
(2016.) Međunarodna konferencija »Rationality and the Problem of Evil« (Trogir, Hrvatska), izlaganje na temu »Openess and Closeness«.
(2016.) Ljetna škola »Bioethik im Kontext — Bioethik als wissenschaftliches und gesellschaftliches Projekt: Die Idee einer integrativen Bioethik« (Tutzing, Savezna Republika Njemačka), izlaganje na temu »Integrative Bioethics and the Truth«.
(2016.) 15. Lošinjski dani bioetike (Mali Lošinj, Hrvatska), izlaganje na temu »Putovi i stranputice enciklopediziranja bioetike«.
(2016.) Drugi Okrugli stol Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu »Inačice materijalizma« (Zagreb, Hrvatska), izlaganje na temu »Funkcija materijalizma u integrativnoj bioetici«.
(2015.) Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva »Rat i mir« (Zagreb, Hrvatska), izlaganje na temu »Nevinost«.
(2015.) 24. Dani Frane Petrića, simpozij »Zdravlje i kultura« (Cres, Hrvatska), izlaganje na temu »Cjelina kao tortura: o dijagnosticiranju onog u tijeku«.
(2014.) Okrugli stol Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu »Aspekti praxisa« (Zagreb, Hrvatska), izlaganje na temu »Naslijeđe povijesnog mišljenja«.
(2014.) Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva »Filozofija i tjelesnost« (Zagreb, Hrvatska), izlaganje na temu »Shemastazija budućnosti: bȉt kao agon«.
(2014.) Studentska bioetička radionica »Bioetika i seksualnost« (Mali Lošinj, Hrvatska), izlaganje na temu »Integrativni pristup u bioetičkoj analizi seksualnosti«.
Gostovanja /// Guest appearances

(2019.) HTV1, Dobar dan, Hrvatska!, “Ovisnost o internetu i videoigrama”, voditelj: Branimir Farkaš.
(2019.) Radio Rojc, Demogogija, “Materijalizam i konzumerizam”, vodile: Noemi Legović, Andrea Lukanović.
(2018.) Eppur si muove, tribina »Igra Go i umjetna inteligencija«, gostovali: Damir Medak, Jan Šnajder, Luka Perušić.
(2018.) Zagreb Book Festival, tribina »Siri, how do you feel? – umjetna inteligencija i moral«, gostovali: Jan Šnajder, Luka Perušić, Nikša Gopčević.
(2018.) Crni mačak, »Jesu li videoigre nekada bile bolje«, gostovali Kristijan Pranjic, Ivica Cerin, Luka Perušić.
(2018.) Treći program Hrvatskoga radija, Kozmos i etos, »Agon-kompleks i logos kompleks«, autor i voditelj: Marito Mihovil Letica.
(2018.) Radio Sljeme, Vodič za moderna vremena, “Smisao života”, autorica i voditeljica: Vesna Turtula.
(2016.) SFeraKon, okrugli stol »Jesu li računalne igre umjetnost i zašto bi nam to bilo važno?«, gostovali: Luka Perušić, Veljko Kukulj, Alen Ladavac, Tomislav Pongrac, Igor Lisac.