Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
Četvrtkom od 11 ili po dogovoru
Soba
C-116
Telefon
(01) 40 92 156
E-mail
phillip.simetinsegvic@gmail.com

Filip Šimetin Šegvić (Zagreb, 1986.) docent je na Odsjeku za povijest, Katedri za povijest srednje i jugoistočne Europe, u sklopu čega drži nastavu ne preddiplomskoj i diplomskoj razini studija povijesti.

Jednopredmetnu povijest diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a u ožujku 2020. godine doktorirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru s temom „Vlast, politika i kultura u Banskoj Hrvatskoj od 1883. do 1903. godine“.

Objavio je jednu autorsku knjigu (Patriotizam i bunt. Posjet Franje Josipa I. Zagrebu 1895. godine. Zagreb, 2014.) kao i brojne druge zbornike, članke i priloge. Osim toga je autor više znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima, zbornicima, spomenicama, itd. Sudjelovao je također na nizu znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu (Austrija, Češka, Bosna i Hercegovina, Italija, Francuska). Organizirao je ili sudjelovao u organizaciji raznih znanstvenih, stručnih i kulturnih manifestacija kao što su međunarodni znanstveni skupovi, okrugli stolovi, radionice, izložbe, filmske večeri, itd. a sudjelovao je i u izvedbi jednog studijskog putovanja te bio član nekoliko raznovrsnih projekata.

Član je Društva za hrvatsku povjesnicu, Društva za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju te Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Posebno područje interesa mu je kulturna i intelektualna povijest 19. stoljeća, s posebnim naglaskom na razdoblje prijelaza stoljeća. Također dulje vrijeme proučava povijest Habsburške Monarhije, veze između Hrvatske i Austrije te povijest historiografije i teorije.

Kroz svoje visokoškolsko obrazovanje bio je nositelj različitih stipendija. Godine 2007. dobio je Rektorovu nagradu, 2008. nagradu za izvrsnost u studiju te 2012. nagradu Franjo Marković za časopis Pro tempore kao glavni urednik časopisa.Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
 • Habsburška Monarhija
 • Prijelaz stoljeća
 • Kulturna i intelektualna povijest
 • Historiografija i teorija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju (redovni član)
 • Društvo za hrvatsku povjesnicu (redovni član)
 • Filmska udruga Motion
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2018. Zagreb 1924. – 1930. i 1945. – 1967. društvo, kultura, svakodnevica, Filozofski fakultet u Zagrebu/ Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb/ Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“ (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Prilozi Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu, Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu ,Sarajevo (Inozemni član uredništva)
 • Prilozi Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu, Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu ,Sarajevo (Inozemni član uredništva)
 • Prilozi Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu, Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu ,Sarajevo (Inozemni član uredništva)