Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail