Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
Soba
F 323
Telefon
01/409-2338
E-mail
m.jose.homem@gmail.com

MARIA JOSÉ HOME JE PORTUGALKA IZ COIMBRE. STUDIRALA JE NA
FILOZOFSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U LISABONU I ZAVRŠILA DVA STUDIJA - "SUVREMENI JEZICI I KNJIŽEVNOST - PORTUGALSKI I FRANCUSKI" I
"KLASIČNA FILOLOGIJA - GRČKI I LATINSKI". IMA MAGISTERIJ IZ
"PODUČAVANJA PORTUGALSKOG I FRANCUSKOG" TE IZ "PALEOGRAFIJE". PRIJE
LEKTORATA U HRVATSKOJ, PODUČAVALA JE U FRANCUSKOJ (LILLE III), RUSIJI
(SVEUČILIŠTE LOMONOSSOV I MGIMO) I VELIKOJ BRITANIJI (KING'S COLLEGE LONDON). ŠEFICA JE CENTRA ZA PORTUGALSKI JEZIK (CLP - CENTRO DE LINGUA PORTUGUESA, I.P.) NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U ZAGREBU.

Razdoblje Naziv Uloga