Akademski stupanj
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
Soba
C-113
Telefon
E-mail
ntomaseg@ffzg.hr

Rođen 1991. godine u Zagrebu, gdje pohađa osnovnu školu i I. gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2016. godine završava studij povijesti i filozofije obranivši diplomske radove: „Guvermentalna funkcija razvoja statistike u Banskoj Hrvatskoj tijekom druge polovice 19. stoljeća“ i „Kantova filozofija povijesti u kontekstu njemačkih prosvjetiteljskih rasprava“. Dobitnik je nagrade za izvrsnost na preddiplomskom studiju povijesti, kao i stipendije grada Zagreba. Ak. god. 2016./2017. upisuje poslijediplomski doktorski studij moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu. Trenutno piše disertaciju na temu „Pokret 'mladih' u hrvatskoj kulturi i politici na prijelomu 19. i 20. stoljeća (1895.-1903.)“ (mentorica: prof. dr. sc. Iskra Iveljić). Član je projekta Hrvatske zaklade za znanost Tranzicija hrvatskih elita iz Habsburške Monarhije u jugoslavensku državu voditeljice prof. dr. sc. Iskre Iveljić. Od 2018. godine zaposlen kao asistent na Katedri za hrvatsku povijest, gdje drži nastavu u sklopu predmeta Hrvatska povijest 19. stoljeća, kao i izborne predmete Problemi hrvatske moderne te Historiografija o hrvatskoj povijesti 19. stoljeća. Područja interesa obuhvaćaju intelektualnu historiju 19. stoljeća, historiju znanja i znanosti, modernu hrvatsku povijest u europskom kontekstu te teoriju i historiju historiografije.

Bibliografija/ bibliography: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/367974

Radovi dostupni na/ Papers available on: https://ffzg.academia.edu/NikolaTomašegović