Akademski stupanj
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
prema dogovoru putem e-maila
Soba
C-315
Telefon
4092-346
E-mail
euzelac@ffzg.hr

Ena Uzelac rođena je 1992. godine u Starim Mikanovcima. Osnovnoškolsko obrazovanje završila je u Vinkovcima, a srednjoškolsko u Zadru. Na Sveučilištu u Zadru je 2010. godine upisala preddiplomski, a 2013. godine diplomski studij psihologije. Dobitnica je Nagrade Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru uspješnim studentima psihologije za akademsku godinu 2012./2013. u kategoriji najbolji prosjek ocjena. Diplomirala je 2015. godine na temu akademske prokrastinacije i prilagodbe na studij kod studenata preddiplomkih studija. Od 2018. godine radi kao asistent na Odsjeku za psihologiju Sveučilišta u Zagrebu.

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2022 Integracija djece izbjeglica u osnovnim školama u Hrvatskoj: razvoj i provjera modela dobre prakse
2020 - 2022 (Re)building society: A longitudinal study of post-corona social recovery in Croatian general population (ReSPoC) Suradnik
2020 - 2020 COVIDiSTRESS global survey Suradnik
2015 - 2020 Integracijski procesi većine i manjine u etnički mješovitim zajednicama: Uloga međuetničkog kontakta, percipirane prijetnje i socijalnih normi (IntegraNorm) Suradnik

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatska psihološka komora (redovni član)
  • Hrvatsko psihološko društvo (HPD) (redovni član)
  • Europsko udruženje socijalne psihologije (EASP), European Association of Social Psychology (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2021. PsihoFest - festival popularizacije psihologije, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (-, -)
  • 2019. PsihoFest - festival popularizacije psihologije, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (-, -)