Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
ponedjeljkom 11-12; petkom, 10:15-11:15
Soba
B118
Telefon
E-mail
gabrijela_puljic@hotmail.com, gbionda@ffzg.hr

Gabrijela Bionda (r. Puljić) rođena je 9. rujna 1989. u Vinkovcima gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju.

Filozofski fakultet u Zagrebu završila je 2014. godine diplomiravši kroatistiku i lingvistiku s temom "Ideologija u suvremenim hrvatskim distopijskim romanima".

Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture na istome fakultetu upisala je 2016. godine.

Doktorski rad "Stilističko čitanje suvremene hrvatske drame - od dramskoga do kazališnog teksta" obranila je 2022. godine.

Od svibnja 2017. godine zaposlena je kao asistent na Katedri za stilistiku na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta.

Područja interesa su joj vizualna retorika, analiza diskursa, kritička analiza diskursa, multimodalna stilistika i sociosemiotika.

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2020 Od jezika do stila Suradnik
2017 - 2017 Stilistički repozitorij Suradnik
2017 - stilistika.org Suradnik

Ključni istraživački interes
  • multimodalna stilistika
  • suvremena hrvatska drama
  • vizualna retorika
  • pragmastilistika
  • sociodiskurzivni pristup argumentaciji
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2018. Jezik in fabula, Katedra za stilistiku (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/361242