Akademski stupanj
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
zimski semestar: srijeda, 12.30 - 14.00
ljetni semestar: utorak, 9.30 - 11.00
Soba
E-321
Telefon
E-mail
matea.radosevic@ffzg.hr

Matea Radošević rođena je u Zagrebu, gdje je završila Osnovnu školu kralja Tomislava i V. gimnaziju u Zagrebu. Preddiplomski sveučilišni studij Matematika; smjer: nastavnički, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, završila je 2015. godine, nakon čega je na istom fakultetu upisala diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika; smjer: nastavnički. Diplomirala je u rujnu 2017. godine s temom “Poželjne karakteristike jezika za poučavanje programiranja u osnovnoj školi”, pod mentorstvom doc. dr. sc. Goranke Nogo. Od rujna 2017. godine radi kao nastavnica matematike i informatike u XV. gimnaziji u Zagrebu. Bila je mentorica učenicima na školskom, županijskom i državnom natjecanju iz informatike. U veljači 2018. upisuje sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od lipnja 2018. radi kao asistentica na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti.