Akademski stupanj
magistar umjetnosti
Zvanje
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
Konzultacije
uz prethodnu najavu na email
Soba
B-022
Telefon
E-mail
zeynepoguz19@gmail.com

Zeynep Oğuz Kursar završila je studij arhitekture, a potom magistrirala na studiju Povijest arhitekture na sveučilištu Middle East Technical University u Ankari (Turska). Radila je na istraživačkim i dokumentacijskim projektima o grčkoj, armenskoj, asirskoj i židovskoj kulturnoj baštini te učestvovala u arheloškim istraživanjima u Turskoj. Trenutno na Odsjeku za povijest umjetnosti i arhitekture na sveučilištu Harvard (Cambridge, SAD) dovršava doktorat o ranoj osmanskoj arhitekturi i urbanom razvoju sa fokusom na Bursu u 14. stoljeću.

Razdoblje Naziv Uloga