Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
četvrtkom 13–14
Soba
B-123
Telefon
01/4092-086
E-mail
igligoric@ffzg.hr

Rođen je 1989. u Slavonskome Brodu. Diplomirao je 2013. kroatistiku i lingvistiku na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Na istome je fakultetu doktorirao (Kategorije i funkcije uzvika i veznika u hrvatskome jeziku,2017). Do 2016. radio je u odgojno-obrazovnim ustanovama u Zagrebu. U listopadu 2016. izabran je u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku; u siječnju 2018. izabran je u zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda. Od listopada 2019. zaposlen je kao poslijedoktorand na Odsjeku za kroatistiku pri Katedri za hrvatski standardni jezik. Radio je i radi kao lektor i kao profesor hrvatskoga kao inoga jezika. U Školskoj je knjizi suradnik za hrvatski jezik i za leksikografiju od 2013.