Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
Soba
F-103
Telefon
E-mail
jkkrambe@ffzg.hr

Julia Katarina Fileš Kramberger rođena je 15.02.1993. g. Maturirala je u Klasičnoj gimnanziji u Zagrebu 2011. g. Završila je diplomski studij arheologije i španjolskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2017. g. Poslijediplomski doktorski studij arheologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisala je 2018. g., kada je i zaposlena na Filozofskom fakultetu na mjestu u suradničkom zvanju - asistent u okviru HRZZ-ova programa "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti".
Tijekom studija dobila je nagradu za izvrsnost u studiju 2014. g. Od 2012. do 2016. g. bila je član voditeljskog tima na tri različita studentska projekta arheološkog rekognosciranja te u organizacijskom odboru međunarodne arheološke studentske konferencije „Through the Eyes of a Stranger“, a 2014. je organizirala studentsku radionicu intenzivnog pregleda gradine Doljani u Žumberku. Tijekom studija radila je i volonterski sudjelovala u radu AMZ-a i HRZ-a te je obnašala mjesto suradnika-nastavnika španjolskog kao stranog jezika u školama stranih jezika „SC“ (ak. god. 2015/16.), „ABC“ (2017.) i centru za poslovnu edukaciju „HalPet“, s kojim surađuje do danas. Od ak. god. 2016/2017. na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta redovito sudjeluje gostujućim predavanjima u nastavi preddiplomskog i diplomskog studija arheologije, a od 2019. g. izvođač je na kolegijima Terenske nastave. U 2021. g. bila je mentor na studentskom projektu "Arheološki terenski pregled otoka Biševa". Različitim predavanjima i posterima sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima te je objavila nekoliko stručnih i znanstvenih radova u domaćim i stranim časopisima. Do sada je sudjelovala na različitim arheološkim terenskim istraživanjima u Hrvatskoj i inozemstvu kao student i arheolog, a od 2017. g. i kao zamjenik voditelja terenskih istraživanja na lokalitetima Alilovci-Lipje, Bangradac, Kaptol i Vetovo-Kagovac. Aktivno sudjeluje u programima popularizacije arheologije kao znanosti organizacijom raznolikih radionica za djecu i odrasle.

Razdoblje Naziv Uloga
2017 - 2021 Željeznodobni ženski identiteti na jugu Karpatske kotline / FEMINE Suradnik

Ključni istraživački interes
  • prapovijesna arheologija
  • arheološki tekstil
  • pribor za izradu tekstila
  • željezno doba
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Centar za prapovijesna istraživanja, Centar za prapovijesna istraživanja (Član)
  • European Association of Archaeologists (Redovni član)
  • Hrvatsko arheološko drutšvo (Redovni član)
  • Mješoviti pjevački zbor INA
  • ZipArh - Centar za znanstveno-istraživački rad i popularizaciju arheologije