Akademski stupanj
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
Soba
F-17
Telefon
01/6060-788
E-mail
pniksic@ffzg.hr

Petra Nikšić rođena je 1986. god. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i jezičnu gimnaziju. Preddiplomski studij arheologije završila je 2008. god. na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2012. god. završila diplomski studij antičke arheologije. Od 2015. do 2016. god. zaposlena je na radnom mjestu kustosa pripravnika u Arheološkom muzeju Zadar, na Odjelu za kasni srednji i novi vijek. Stučni ispit za muzejsko zvanje kustosa položila je 2016. god. Koautorica je izložbe „Renesansa na Papinoj poljani“ iz 2017. god.
Kao studentica, djelatnica Arheološkog muzeja Zadar, vanjska suradnica Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i suradnica Arheo plana d.o.o. sudjelovala je u dvadesetak kampanja terenskih istraživanja (Vučedol, Korce Basin Survey Project, Bapska - Gradac, Gardun, Lobor - Majka Božja Gorska, Bilice - Dedića punta, Slunj - Stari grad, Caska - Sv. Juraj, Udbina - Katedrala sv. Jakova, projekt „Kule i utvrde Ravnih kotara“, itd.).
Od 2019. god. zaposlena je kao doktorandica na projektu prof. dr. sc. Krešimira Filipca „Lobor – ranosrednjovjekovno središte moći“ financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanosti (IP-2016-06-6622). Njezin istraživački interes obuhvaća kasnoantičku i rano-srednjovjekovnu arheologiju te kasnoantičku keramiku. Sudjeluje u realizaciji terenske nastave Katedre za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Transformacije povijesnog krajolika istočnog Jadrana Suradnik
2021 - 2021 Transformacije povijesnog pejzaža jadranskih otoka Suradnik
2020 - 2020 Transformacije povijesnog pejzaža jadranskih otoka
2019 - 2019 Transformacije povijesnog pejzaža jadranskih otoka Suradnik
2016 - 2016 Transformacije povijesnog pejzaža jadranskih otoka Suradnik

Ključni istraživački interes
  • kasnoantička arheologija
  • kasnoantička keramika
  • ranosrednjovjekovna arheologija
  • velika seoba naroda
  • Lobor - Majka Božja Gorska
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2021. Ranosrednjovjekovna središta moći, Zavod za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Katedra za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju Centar za ranosrednjovjekovna istraživanja (međunarodni, znanstveni)