Akademski stupanj
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
Soba
1
Telefon
E-mail
jura.triplat@gmail.com


Jurica Triplat rođen je 10. veljače 1992. god. u Varaždinu, Republika Hrvatska. 2010. god. završio je matematičku gimnaziju u Varaždinu. Odmah zatim upisao je studij arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji je završio 2014. god. Na istom je fakultetu nastavio 2014. diplomski studij antičke arheologije koji je završio 16. listopada 2016. s titulom magistra arheologije. Tijekom studija sudjelovao je u arheoloških iskopavanjima pod vodstvom djelatnika Odsjeka za arheologiju Filozofskom fakulteta u Zagrebu, a sudjelovao je i na nekoliko međunarodnih arheoloških istraživanja: Regionalni arheološki kamp Ulpiana 2012. god. (Arheološki muzej, Priština), Vela spila (University of Cambridge, Division of Archaeology, Department of Archaeology and Antropology), Southern Naxos Survey 2015. god. (University of Cambridge, Division of Archaeology, Department of Archaeology and Antropology), Tel Dor 2016. god. (University of Boston, University of Haifa i Hebrew University of Jerusalem). Nakon stjecanja titule magistra arheologije, zaposlen je kao doktorand na projektu financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost pod vodstvom prof. dr. sc. Helene Tomas „Između istoka i zapada – dolina rijeke Cetine kao komunikacijska poveznica tijekom prapovijesti i antike“, sa temom doktorata koja je vezana uz istraživanje gradine u dolini Cetine. Kao student objavio je članak u Radovima Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 49 (2014), a kao doktorand sudjeluje na stručnim kongresima sa samostalnim izlaganjima. Izlagao je 2017. na XV. međunarodnom arheološkom kolokviju Rimske provincijalne umjetnosti (CRPA) u Grazu sa naslovom „Evidence for Roman intelligence services along the eastern Adriatic coast“, na europskom kongresu arheologa u Maastrichtu 2017. (EAA 2017 – Building the Bridges ) sa naslovom „Extensive survey as means of detecting places of life and places of death in the hinterland of the eastern Adriatic” te 2018. na III. hrvatsko-mađarskoj doktorskoj konferenciji o staroj povijesti i arheologiji sa naslovom „Changing Landscape and Changing Perspective“.


Razdoblje Naziv Uloga