Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
Konzultacije
Srijedom: 16.00-17.00 ili prema dogovoru.
Soba
B001
Telefon
0998453962
E-mail
gkiss@ffzg.hr; gabriella.kiss007@gmail.com

Razdoblje Naziv Uloga