Akademski stupanj
Zvanje
Lektor
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
Konzultacije
četvrtkom 15.30-17.00
Soba
B001
Telefon
+3856120011
E-mail
asekso@ffzg.hr

Ana Sekso Milković rođena je 1980. godine u Šibeniku u dvojezičnoj obitelji. U rodnom je gradu završila osnovnu školu i jezičnu gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je povijest umjetnosti, talijanski jezik i književnost te hungarologiju s temama iz mađarske povijesti umjetnosti i književnosti. Nastavničku karijeru započela je u XV. gimnaziji u Zagrebu, gdje od 2011. do 2013. te od 2019. predaje mađarsku književnost (Hungarian A1 HL) u Programu međunarodne mature (IB Diploma Programme).

2012. predavala je u OŠ Ivana Gundulića u Zagrebu mađarski kao materinski jezik prema C modelu nastave za pripadnike nacionalnih manjina. Od 2013. do 2018. predavala je talijanski jezik u zagrebačkim školama za strane jezike.
Od prosinca 2015. radi kao vanjska suradnica na Katedri za hungarologiju Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje u zvanju lektora od akademske godine 2018/19. izvodi nastavu na kolegijima Jezične vježbe iz mađarskog jezika I, II, III i IV.

Od 2016. vodi projekt Radionice mađarskog jezika i kulture u Mađarskom kulturnom društvu Ady Endre u Zagrebu. Na poziv Veleposlanstva Mađarske u više navrata popularizira mađarski jezik na manifestacijama povodom Europskog dana jezika. Vanjski je suradnik Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Područja stručnog i znanstvenog interesa: mađarski kao strani jezik, glotodidaktika mađarskog kao stranog jezika, mađarska kultura, hrvatsko-mađarski književni i kulturni dodiri, mađarska književnost i umjetnost avangarde, život i djelo Lajosa Kassáka

Razdoblje Naziv Uloga

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Mađarsko kulturno društvo "Ady Endre", Mađarsko kulturno društvo "Ady Endre" (Član)
  • Stručna radna skupina za izradu ispitnih pitanja iz mađarskog kao materinskog jezika na državnoj maturi, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) (Član)
  • Nemzetközi Magyarsátudományi Társaság/International Assosiation for Hungarian Studies, Nemzetközi Magyarsátudományi Társaság/International Assosiation for Hungarian Studies (Član)
  • International Comparative Literature Association, International Comparative Literature Association (Član)