Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
Srijeda, 12:00-13:30
Soba
SUVAG, 19, II kat
Telefon
01/4629641
E-mail
nrunjic@suvag.hr

Dr. sc. Nađa Runjić, dr. med., specijalist neurolog u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb. 1990. diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1990. i 1991. odradila pripravnički staž u KB Sestre milosrdnice u Zagrebu. Od 1990. do 1992. pohađala poslijediplomski studij Gerontologija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1991. do 2000. radila kao znanstveni novak u Poliklinici SUVAG Zagreb. Od 1995. do 2000. na specijalizaciji iz neurologije u KB Sestre milosrdnice, za potrebe Poliklinike SUVAG Zagreb. Od 1998. do 2000. pohađala je poslijediplomski studij Klinička neurologija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2000. godine položila je specijalistički ispit iz neurologije i obranila doktorsku disertaciju iz audiologije na Sveučilištu u Zagrebu. Od 2017. pomoćnica ravnatelja za kvalitetu Poliklinike SUVAG.
Od studentskih dana sudjeluje u znanstvenim istraživanjima, od 1991. kao znanstveni novak, kasnije kao istraživač, a od 2002. kao voditelj znanstvenih projekata Poliklinike SUVAG Zagreb, uz potporu MZOŠ. Od 1998. voditelj (izvoditelj) dodiplomskog kolegija Spaciocepcija (kasnije Spaciocepcija i Audiologija) na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autor je i koautor brojnih stručnih i znanstvenih publikacija s područja verbotonalne metode, gerontologije, audiologije, neurologije (funkcionalne dijagnostike oštećenja sluha, slušanja, govora i jezika). Područje rada je funkcionalna neurološka i neurofiziološka dijagnostika djece i odraslih sa teškoćama slušanja i/ili govora.

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
 • audiologija
 • neurofiziologija
 • evocirani potencijali
 • djeca
 • starenje
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Etičko povjerenstvo, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb (Član)
 • Hrvatska verbotonalna udruga (Član)
 • Hrvatska verbotonalna udruga, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, zagreb
 • Hrvatsko društvo za neuroznanost (HDN) (Član)
 • Hrvatsko društvo za neuroznanost (HDN), Hrvatsko društvo za neuroznanost (HDN)
 • Hrvatsko neurološko društvo (Član)
 • Hrvatsko neurološko društvo, KBC Zagreb
 • Međunarodna verbotonalna udruga (Član)
 • Međunarodna verbotonalna udruga, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb
 • Povjerenstvo za kvalitetu-predsjednica, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb
 • Stručno vijeće, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb (predsjednica)