Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Centar za obrazovanje nastavnika
Konzultacije
prema dogovoru
Soba
Telefon
E-mail
irena.klasnic@ufzg.hr

Irena Klasnić diplomirala je 1989. na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu, a zatim 2000. na Učiteljskoj akademiji i stekla zvanje učiteljice razredne nastave.
Završila je poslijediplomski znanstveni studij pedagogije i stekla akademski stupanj doktora znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2014. godine obranila doktorsku disertaciju pod naslovom Doprinos predmetnih kurikuluma učeničkom doživljaju učinaka nastave.
Radila je kao učiteljica u osnovnoj školi u osnovnoj školi (1989. - 2107.). Nakon toga radila je na Sveučilišnom odjelu Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (2017.-2018.). Od 2018. zaposlena je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Održava predavanja i seminare iz kolegija Teorije nastave i obrazovanja, Nastavni kurikulum, Ocjenjivanje u primarnom obrazovanju.
Aktivno je sudjelovala na više domaćih i međunarodnih akademskih konferencija na kojima izlaže znanstvene i stručne radove. Znanstveni interesi su joj: didaktika, školska pedagogija i pedagogija slobodnog vremena.
Docentica je od 2016. godine.

Razdoblje Naziv Uloga