Akademski stupanj
Zvanje
Predavač
Organizacijska jedinica
Centar za obrazovanje nastavnika
Konzultacije

Utorak 16:15 - 17:45


(ili dogovorno u nekom drugom terminu - dogovoriti putem maila)
Soba
A310
Telefon
014092004
E-mail
mklemenc3@m.ffzg.hr

Marta Klemenčić rođena je 1992. u Varaždinu gdje završava 4. osnovnu školu i 1. gimnaziju. 2011. upisuje Filozofski fakultet u Zagrebu, a isti fakultet završava 2017. s zvanjem magistra pedagogije i edukacije filozofije. Iste godine odrađuje pripravništvo u 6. osnovnoj školi u Varaždinu kao pedagog, a godinu nakon toga polaže stručni ispit. Iste godine, 2019., odlazi u Boliviju gdje godinu dana djeluje u 7 osnovnih škola u malim selima okolice Santa Cruza; poučava mentalnu aritmetiku, drži pedagoške radionice, savjetuje roditelje, drži profesionalna usavršavanja za tamošnje nastavnike. 2020. povratkom iz Bolivije počinje raditi kao vanjski suradnik na CZON – u. Od 1.12. 2020. radi kao predavač na CZON -u gdje drži seminare iz Didaktike i Sustavne pedagogije. U proljeće 2021. upisuje doktorski studij iz pedagogije „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ na Filozofskom fakultetu u Zadru.

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
  • Kompetencije
  • Andragogija
  • Didaktika

Opis znanstvene djelatnosti
https://www.bib.irb.hr/profile/38394