Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
Konzultacije
Ponedjeljkom 15:00-16:30
Soba
B-001
Telefon
E-mail
msukalic@ffzg.hr, sukalicmartin@gmail.com

2020.
- Diplomirao na diplomskom studiju hungarologije i turkologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
- Započeo radni odnos kao asistent pri Katedri za hungarologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2021.
- Uspješno završio edukaciju OSMISLI - Osnaživanje temeljnih nastavničkih kompetencija visokoškolskih nastavnika Filozofskog fakulteta u Zagrebu
- Započeo obrazovanje na poslijediplomskom doktorskom studiju Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
  • Mađarski romantizam
  • Život i djelo Ferenca Kazinczyja
  • Hrvatski narodni preporod
  • Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji
  • Život i djelo Ivana Kukuljevića Sakcinskog
  • Povijest Transilvanije