Akademski stupanj
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
Soba
C-213
Telefon
E-mail
bsimac@ffzg.hr

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2024 Socijalno-ekološki izazovi ruralnog razvoja: objektivni i subjektivni pokazatelji otpornosti hrvatskih ruralnih socijalno-ekoloških sustava (SECRURAL) Suradnik
2020 - 2021 Modernizacijski procesi i promjene ruralnog krajobraza u Hrvatskoj Suradnik

Uredništva u časopisima
  • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Voditelj web stranice)
  • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Voditelj web stranice)
Nagrade i priznanja
  • 2018. Nagrada za izvrnost u studiju 2018. godine (diplomski studij)
  • 2017. Nagrada „Dinko Tomašić“ 2017. godine za najbolji studentski rad „Tko živi, tko umire, a tko odlučuje? Stavovi studenata odabranih sastavnica UNIZG-a o pasivnoj eutanaziji“
  • 2017. Nagrada „Franjo Marković“ 2017. godine za osmišljavanje, provedbu istraživanja i izradu rada „Stavovi studenata o pasivnoj eutanaziji - istraživanje na ciljanom uzorku odabranih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu“