Akademski stupanj
Zvanje
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavistiku
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail
vukasinovic.visnja@gmail.com

Rođena 1982. u Splitu. Diplomirala komparativnu književnost i engleski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorandica na istom fakultetu s temom Igranofilmska poetika Kuće na pijesku Ivana Martinca. Kao vanjska suradnica predaje na Učiteljskom fakultetu i Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Dobitnica strukovne nagrade Vladimir Vuković za novog kritičara 2012. i godišnje nagrade Vladimir Vuković za najboljeg kritičara 2016. Objavljuje eseje o književnosti, filmu i likovnoj umjetnosti na Trećem programu Hrvatskog radija, časopisima Filmonaut, Hrvatski filmski ljetopis, 15 dana i Zapis, ranije u Vijencu i Zarezu. Voditeljica radionice kritike te radionice pisanja za film Kinokluba Zagreb. Autorica tri nagrađivana kratka igrana filma i filmskog bloga http://felix-trot.tumblr.com/ te projekta Prozori koji uključuje pedeset eseja o povijesti domaće dokumentaristike za dokumentarni.net. Bila je selektorica programa hrvatskog filma u okviru Kratkih slika MM centra u Zagrebu u kojem je pokrenula i projekt Filmske (pri)povijesti – dijalozi o prošlosti i budućnosti filma, a sada organizira i vodi Filmske večeri u Močvari. U Kinoklubu Zagreb 2020. godine pokrenula je Filmsku čitanku – besplatna javna predavanja o filmu. Potpredsjednica je Hrvatskog društva filmskih kritičara.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika
  • Hrvatsko društvo filmskih kritičara (potpredsjednica)
  • Hrvatsko društvo filmskih kritičara
  • Izvršni odbor, Kinoklub Zagreb
  • Vijeće Hrvatskog društva filmskih kritičara, Hrvatsko društvo filmskih kritičara (potpredsjednica)
Nagrade i priznanja
  • . Nagrada Vladimir Vuković za najboljeg filmskog kritičara (dodjeljuje Hrvatsko društvo filmskih kritičara)