Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
dogovor putem e-maila
Soba
C218
Telefon
+38514092181
E-mail
matijavigato@gmail.com

Matija Vigato rođena je u Zadru, gdje je završila Srednju glazbenu školu Blagoje Bersa i Gimnaziju Jurja Barakovića. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je preddiplomski i diplomski studij filozofije, a trenutno na istom fakultetu pohađa poslijediplomski doktorski studij filozofije, paralelno s diplomskim studijem primijenjenog računarstva na Visokom učilištu Algebra. U akademskoj godini 2021./2022. djelovala je kao istraživač na Sveučilištu u Oxfordu u okviru Ian Ramsey centra za znanost i religiju. Do sada je održala desetak izlaganja, napisala više znanstvenih i stručnih radova, sudjelovala na panelima, debatama te brojnim školama i radionicama, a držala je i popularna predavanja. Osvojila je Rektorovu nagradu za individualni znanstveni rad, Nagradu »Franjo Marković« Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sa skupinom studenata iz Udruženja studenata filozofije, treće mjesto na Global Game Jamu u Rijeci te prvo mjesto na Creative Business Cup Croatia s timom Scylla Studio za videoigru ReMind. Tijekom studija primala je stipendije Grada Zadra i Visokog učilišta Algebra, Google Generation Scholarship: for women in gaming te stipendiju za Program razmjene stipendista nove generacije u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu, Varšavi i Oxfordu. Djelovala je kao članica uredništva časopisa Čemu te kao glavna urednica zbornika radova Bioetika, umjetnost i mediji: zbornik radova Studentske bioetičke radionice sa 17. i 18. Lošinjskih dana bioetike. Sudjelovala je u provedbi projekata Interactive Empathy – Citizenship and Storytelling in Video Games pod vodstvom Goethe-Instituta Kroatien i Instituta français de Croatie te Digitalizacija, bibliografska obrada i istraživanje tekstova zadarsko-šibenskog područja iz razdoblja do kraja 19. st. pisanih glagoljicom, bosančicom i latinicom pod vodstvom Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru te Vestigia instituta za istraživanje rukopisa. Radila je kao ilustratorica na projektu izrade digitalnih obrazovnih sadržaja za CARNET i u marketingu videoigre The Shore. Trenutno se bavi izradom interaktivnih digitalnih sadržaja za udžbenik Filozofija – udžbenik filozofije u četvrtom razredu gimnazije Hrvoja Jurića i Katarine Stupalo. Članica je Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog bioetičkog društva i Matice hrvatske te istraživačkog odbora Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku: Bioetika, tehnika i transhumanizam.

Razdoblje Naziv Uloga
2014 - 2024 Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku

Ključni istraživački interes
 • ontologija
 • metafizika
 • filozofija uma
 • filozofija percepcije
 • filozofija igre
 • filozofija umjetnosti
 • filozofija emocija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Matica hrvatska (Član)
 • Hrvatsko filozofsko društvo, Hrvatsko filozofsko društvo (Član)
 • Hrvatsko bioetičko društvo, Hrvatsko bioetičko društvo (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. 16. Studentska bioetička radionica »Bioetika, odgoj i obrazovanje« u sklopu 19. Lošinjskih dana bioetike, Udruženje studenata filozofije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko filozofsko društvo, Hrvatsko bioetičko društvo i Grad Mali Lošinj (međunarodni, stručni)
 • 2021. Simpozij Udruženja studenata filozofije »Filozofija igre«, Udruženje studenata filozofije (međunarodni, stručni)
Uredništva u časopisima
 • Časopis studenata filozofije "Čemu", Udruženje studenata filozofije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Bioetika, umjetnost i mediji: zbornik radova Studentske bioetičke radionice sa 17. i 18. Lošinjskih dana bioetike, Udruženje studenata filozofije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Glavni urednik)
Nagrade i priznanja
 • 2021. Generation Google Scholarship (Europe, Middle East and Africa): for women in gaming
 • 2021. Prvo mjesto na Creative Business Cup Croatia (zajedno sa skupinom studenata iz tima Scylla Studio).
 • 2020. Treća nagrada na Global Game Jamu u Rijeci za videoigru ReMind (zajedno sa skupinom studenata iz tima Scylla Studio).
 • 2019. Rektorova nagrada Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2018./2019. za individualni znanstveni rad »Jesu li videoigre umjetnost?« pod mentorstvom doc. dr. sc. Ivane Zagorac.
 • 2019. Nagrada "Franjo Marković" Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2019. godinu (zajedno sa skupinom studenata iz Udruženja studenata filozofije)

Opis znanstvene djelatnosti
Uredničke knjige

Bioetika, umjetnost i mediji: zbornik radova Studentske bioetičke radionice sa 17. i 18. Lošinjskih dana bioetike, Udruženje studenata filozofije, Zagreb 2021.


Znanstveni radovi

»Objektno orijentirana ontologija igre«, Filozofska istraživanja 162 (2021) 2, str. 433–447.
»Research on Gamer Motivation Factors based on the Gamer Motivation Model Framework«, MIPRO 2021 (u postupku objave), suautorstvo: Tihana Babić.
»Avatar kao lutka«, u: Teodora Vigato (ur.), Sve je lutka, lutka je sve!, Sveučilište u Zadru, Zadar 2019., str. 107–117.
»Jesu li videoigre umjetnost?«, rad nagrađen nagradom Rektora Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2018./2019.
https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/javno/akademske-godine/2018/nagradeni-radovi


Stručni radovi

»Autonomnost lutkarske predstave i videoigre u odnosu na literarni predložak«, Dani Hvarskoga kazališta 47 (2021) 1 (u postupku objave), suautorstvo: Teodora Vigato.
»Narativ i videoigre«, Čemu 15 (2019) 1, str. 272–280.
»Trip the Ark Fantastic kao Gesamtkunstwerk«, Stručna konferencija računalne igre 2019: zbornik radova. Konferencija računalne igre, Varaždin 2019., str. 19–26, suautorstvo: Aleksandar Gavrilović.


Ocjenski radovi

»Videoigre i filozofija igre« (diplomski rad), Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb 2019.


Izvještaji i predstavljanja

»Hrvoje Jurić: Pandemija kao simptom«, Predstavljanje recentnih bioetičkih izdanja, 19. Lošinjski dani bioetike, Veli Lošinj 2021.
»Interdisciplinarna radionica ‘American Studies Today – Paths, Paradigms, Strategies’«, Filozofska istraživanja 40 (2020) 4, str. 855.
»Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva ‘Filozofija, obrazovanje i škola’«, Filozofska istraživanja 40 (2020) 4, str. 864–868, suautorstvo: Štefanija Kožić, Jakov Erdeljac.
»18. Lošinjski dani bioetike«, Filozofska istraživanja 39 (2019) 4, str. 966–972, suautorstvo: Jan Defrančeski, Jakov Erdeljac.
»Ljetna škola ‘Philosophy and Technology’«, Čemu 15 (2019) 1, str. 408–409.


Izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima

»Perspective-Taking in Bioethics«, Integrative Bioethics and New Epoch, 19th Lošinj Days of Bioethics, Lošinj, Hrvatska 2021.
»Autonomnost lutkarske predstave i videoigre u odnosu na literarni predložak«, Dani Hvarskoga kazališta, Sučeljavanja u hrvatskoj književnosti i kazalištu, Hvar, Hrvatska 2020, suautorstvo: Teodora Vigato.
»Democracy as an Object and the Democracy of Objects«, Internationales und Interdisziplinäres Symposium »Demokratie und Urteilskraft?«, Zadar, Hrvatska 2020.
»Estetika stripa Zlatka Posavca«, 28. Dani Frane Petrića, Međunarodni interdisciplinarni simpozij »Hrvatska filozofija u interakciji i kontekstu« Cres, Hrvatska 2019.
»Trip the Ark Fantastic kao Gesamtkunstwerk«, Stručna konferencija računalne igre 2019, Varaždin, Hrvatska 2019, suautorstvo: Aleksandar Gavrilović.
»Empatija i videoigre«, Summa Studiorum Philosophiae Conference »Philosophy and Emotions«, Novi Sad, Srbija 2019.
»Gameplay as Situated Activity«, Summer School of Institute of Philosophy in Zagreb: Philosophy and Technology, Zagreb, Hrvatska 2019.
»Umjetnost i moral u videoigrama«, 18. Lošinjski dani bioetike, Studentska bioetička radionica »Umjetnost i moral«, Mali Lošinj, Hrvatska 2019.
»Jezik i videoigre«, Interdisciplinarni skup Saveza studentskih udruga Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu »Ujedinjeni Filozofski – Mozaik riječi«, Zagreb, Hrvatska 2019, suautorstvo: Jan Defrančeski.
»Seksualnost i videoigre«, Godišnji međunarodni simpozij Udruženja studenata filozofije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu »Kontrapunkti seksualnosti«, Zagreb, Hrvatska 2018.
»Bioetički problemi videoigara kao masovnih medija«, 17. Lošinjski dani bioetike, Studentska bioetička radionica »Bioetika i masovni mediji, Mali Lošinj, Hrvatska 2018.


Sudjelovanje na projektima

Institucijski istraživački projekt Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu »Razum je samo rob strasti«: Filozofijska analiza emocija«, 2022., voditeljica: Ivana Zagorac
Digitalizacija, bibliografska obrada i istraživanje tekstova zadarsko-šibenskog područja iz razdoblja do kraja 19. st. pisanih glagoljicom, bosančicom i latinicom (Pisana Baština), Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i Vestigia institut za istraživanje rukopisa Sveučilišta u Grazu.
Interactive Empathy: Citizenship and Storytelling in Video Games. Goethe-Institut Kroatien i Institut français de Croatie. https://www.youtube.com/watch?v=PpxAVLabmyc


Stručna usavršavanja

Humane Philosophy Project Study Week “Naturalism and the Religious Worldview”, Trogir, Hrvatska 2022.
Object-Oriented Ontology (OOO) Summer School with Graham Harman, Kayserkaya Mountain Houses, Şirince Village, Selçuk, Izmir, Turska, 2022.
Osnaživanje temeljnih nastavničkih kompetencija visokoškolskih nastavnika OSMISLI, u sklopu projekta »Unapređenje nastavničke kompetencije zaposlenika Filozofskog fakulteta u Zagrebu i partnerskih ustanova«, 2021.
Philosophical Bases of Interdisciplinary Research and the Encounter of European Societies, Institut für Philosophie, University of Graz, Austrija, 2021.
Summer School 2021 – The Concept of ‘Health’ and its Implications for Public Health Issues, Akademie für Politische Bildung, Tutzing, Njemačka, 2021.
BAIF Program investicijske spremnosti, Osijek, 2021.
Radionica »American Studies Today: Paths, Paradigms, Strategies«, Odsjek za anglistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska 2019.
Humane Philosophy Society study week (workshop and conference) »Truth and Beauty: Transcendentals in the Twenty-First Century«, Trogir, Hrvatska 2019.
Međunarodna radionica »Online 24/7 – Influence of Internet on Young People Erasmus+«, Zagreb, Hrvatska 2019.
Summer School of the Institute of Philosophy in Zagreb »Philosophy and Technology«, Zagreb, Hrvatska 2019.
Radionica pripovijedanja u videoigrama »Interactive Empathy: Citizenship and Storytelling in Video Games«, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, Hrvatska 2019.
Studentska bioetička radionica »Umjetnost i moral«, 18. lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj, Hrvatska 2019.
Radionica »Filmska poetizacija videoigara«, Centar za kulturu Trešnjevka, Zagreb, Hrvatska 2018.
Filozofska škola Matice Hrvatske »Tragedija i bit kazališta«, Grožnjan, Hrvatska 2016.
Ljetna škola Akademije dramske umjetnosti i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu »Filozofija i glazba«, Grožnjan, Hrvatska 2015.


Paneli i debate

»Studentska debata«, World Bioethics Day, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska 2019.
Bioethical Tuesday: Internet, Video Games and Youth (Erasmus+), sugovornici: Sabina Stepić, Igor Salopek i Evrim Ayalp, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Zagreb, Hrvatska 2019.
»Igre u umjetnosti ili umjetnost u igrama?«, Art in Games festival, sugovornici: Hrvoje Ryznar i Dejan Radić, RiHub, Rijeka, Hrvatska 2019.


Gostovanja i intervjui

Theatralia, Hrvatski radio, »55. PIF«, autori: Katarina Kolega, Igor Ružić, 2022. https://radio.hrt.hr/slusaonica/theatralia
Gamehub, »Matija Vigato - AFK Show«, voditeljica: Nina Brnetić, 2022. https://www.youtube.com/watch?v=0vXnBk2bB1w
Kozmos i etos, Hrvatski radio, »Narativ i videoigre«, autor: Marito Mihovil Letica, 2022. https://radio.hrt.hr/treci-program/kultura/narativ-i-videoigre-6159819
Glas slavonije, »Svijet je globalna igraonica: Matija Vigato o videoigrama kao umjetničkoj formi«, autor: Darko Jerković, 2021. https://www.glas-slavonije.hr/480580/11/Najvece-su-predrasude-da-su-videoigre-za-djecu-i-da-su-gubitak-vremena
Netokracija, »Njihov posao je da pišu – video igre. Jan, Matija i Siniša otkrili su nam kako to izgleda«, autor: Marin Pavelić, 2021. https://www.netokracija.com/pisanje-za-videoigre-182049
Algebra.hr, »Our student Matija Vigato won ‘Generation Google Scholarship for women in gaming 2021’«, 2021. https://www.algebra.hr/visoko-uciliste/en/our-student-matija-vigato-won-generation-google-scholarship-for-women-in-gaming-2021/
Kozmopolis, »Autonomija lutkarske predstave i videoigre u odnosu na literarni predložak«, HR3, 26. 4. 2021, koautorstvo: Teodora Vigato. https://radio.hrt.hr/treci-program/ep/kozmopolis-autonomija-lutkarske-predstave-i-videoigre-u-odnosu-na-literarni-predlozak/378924/
Reboot Online Games Week, intervju vodio Siniša Bahun, 2020. https://youtu.be/7CfOYEdnh38?t=26381
Dobar Dan, Hrvatska, sugovornici Ante Bagarić i Ines Burčul, voditelji Leon Čuljak i Dubravka Žiljak, HRT 1, 17. 9. 2019.
Srednja.hr, intervju vodio Duje Kovačević, 2019. https://www.srednja.hr/faks/matija-nagradivana-mlada-filozofkinja-developerica-videoigre-nisu-zabava-vec-tvrdi-umjetnost/
Slobodna Dalmacija, Matija Vigato, intervju vodila Matea Gugić, 2019. https://zadarski.slobodnadalmacija.hr/zadar/zadar-plus/zelja-mi-je-doktorirati-filozofiju-i-zaposliti-se-u-nekom-studiju-za-razvoj-videoigara-613143


Popularna predavanja

»Temeljni principi game dizajna«, Sandbox Game Dev Workshops, Križevci 2022.
»Jesu li videoigre umjetnost?«, SFeraKon, Fakultet elektronike i računarstva, Zagreb 2019. https://www.youtube.com/watch?v=qQGT3eFFOv0
»Jesu li videoigre umjetnost?«. Art in Games festival, RiHub, Rijeka 2019, dio I, dio II. https://www.youtube.com/watch?v=_GLfwWaH6i8
»Suvremeni oblici igre«, Konvencija fantastike Rikon, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 2019.
»Empatija i videoigre«, Roo bar, Zagreb 2019.
»Posebnosti igara na ploči iz perspektive filozofije igre«, Predstavljanje igre »Arcadia Tenebra«, Crni Mačak, Zagreb 2019.


Stipendije

Akad. god. 2021./2022. - istraživačka stipendija na Sveučilištu u Oxfordu (Ian Ramsey centar za znanost i religiju)
Akad. god. 2021./2022. – Program razmjene stipendista nove generacije u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu, Varšavi i Oxfordu.
Akad. god. 2021./2022. – Generation Google Scholarship: for women in gaming.
Akad. god. 2020./2021. – Erasmus+ stipendija za studijski boravak i stručnu praksu.
Akad. god. 2019./2020. – Stipendija Visokog učilišta Algebra za financiranje diplomskog studija primijenjenog računarstva.
Akad. god. 2013./2014., 2014./2015., 2015./2016. – Stipendija Grada Zadra.


Ostalo

Crowdfunding kampanja za videoigru The Shore, priprema i provedba s timom studenata primijenjenog računarstva s Visokog učilišta Algebra
Izložba igre Empathy Path, »Digital Rendez-Vous«, Institut français de Croatie, Zagreb, Hrvatska, studeni 2019.
»Jesu li videoigre – u svijetu i u Hrvatskoj – umjetnost«, Netokracija, 2019.
»Guerrilla Girls pomažu muzejima koji podržavaju #MeToo pokret«, Libela, 2018.