Akademski stupanj
Zvanje
Lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail

Razdoblje Naziv Uloga