Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
Konzultacije
Soba
B221
Telefon
01/ 4092 119
E-mail
banas.sandra@gmail.com

Sandra Banas rođena je 1993. godine u Zagrebu gdje završava osnovnu školu i jezičnu gimnaziju.
Godine 2011. upisuje dvopredmetni studij polonistike i anglistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Nagrađena je 2015. godine Nagradom Filozofskog fakulteta za izvrstan uspjeh na preddiplomskom studiju te 2018. godine Nagradom za izvrsnost u diplomskom studiju poljskog jezika i književnosti.
Tijekom studija usavršava se u raznim školama poljskoga jezika i kulture, studentskim projektima i radionicama u Poljskoj (Varšavsko sveučilište, Sveučilište u Katowicama, Sveučilište u Bydgoszczu).
Diplomira u srpnju 2018. godine obranivši diplomske radove na kulturološkom smjeru polonistike (Obličja zla u romanima Joanne Bator pod mentorstvom dr. sc. Filipa Kozine, doc.) i nastavničkom smjeru anglistike (The Potential of the Storyline Approach in Croatian ELT Classrooms pod mentorstvom dr. sc. Renate Geld, izv. prof. i dr. sc. Sharon Ahlquist).
Od listopada 2021. godine kao vanjski suradnik izvodi nastavu na kolegiju Adam Mickiewicz u okviru diplomskoga studija poljskog jezika i književnosti.

Razdoblje Naziv Uloga

Nagrade i priznanja
  • 2018. Nagrada Filozofskog fakulteta u Zagrebu za izvrsnost u diplomskom studiju poljskog jezika i književnosti.
  • 2015. Nagrada Filozofskog fakulteta u Zagrebu za izvrstan uspjeh na preddiplomskom studiju poljskog jezika i književnosti.