Akademski stupanj
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
Soba
C-009
Telefon
+38514092276
E-mail
tenderic@ffzg.hr

Razdoblje Naziv Uloga