Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Stručni savjetnik
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
Soba
F-21
Telefon
+385955071001
E-mail
lukadbruketa@gmail.com

Luka Drahotusky-Bruketa rođen je 1.12.1990. godine u Požegi. Matematičko-
prirodoslovnu gimnaziju završio je 2009. godine u Požegi nakon čega upisuje
jednopredmetni studij arheologije na Sveučilištu u Zadru. Diplomski studij arheologije,
završava s odličnim uspjehom 23. ožujka 2015. godine nakon obrane diplomskog rada
pod nazivom “Auksilijarni logor u Kadinoj Glavici”. Osim toga u prosincu 2020. godine
s jednakim uspjehom završava Erasmus Mundus Joint Master studij Archaeological
Materials Science obranom rada „“Strontium isotope ratio analysis (87Sr/86Sr) in the
post-classical population of La Selvicciola (Viterbo, Italy, VI-VIII century CE)”.

Već kao student sudjelovao je na desetak arheoloških istraživanja i projekata, kao i
međunarodnim znanstvenim skupovima te započeo s objavom znanstvenih radova.
Jednako tako, sudjelovao je u osmišljavanju i provođenju znanstveno-istraživačkih
projekata, kao i projekata popularizacije znanosti.
Sudjelovao je na projektima drugih institucija poput Narodnog Muzeja Slovenije, gdje
se prvi put susreće s arheometrijskim projetikma poput XRF i PIXE analiza metalnog
materijala iz mlađeg željeznog doba te početka rimske vlasti. Osim toga direktno i
indirektno se susreće s analitičkim metodama vezanim i uz organske i inorganske
materijalne ostatke, što tijekom prakse, što tijekom spomenutog studija kada boravi
te ponegdje i sudjeluje u radu laboratorija, primjerice HERCULES (Evora), CENIH
(Burgos) i The Laboratory of Paleoanthropology and Bioarchaeology (Rim).
Upisao je doktorski studij 2020. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Hrvoja Potrebice
te se zaposlio na Odsjeku kao asistent na projektu Creation of European Identities -
Food, Textiles and Metals in the Iron Age Between Alps, Pannonia and Balkans (IP-2020-
02) financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
  • Izotopi ugljika i dušika
  • Analiza organskih ostataka
  • Arheologija okoliša
  • Prapovijesna arheologija