Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
Soba
C-010
Telefon
01/4092-000
E-mail
abencic@ffzg.hr

Dr. sc. Andriana Benčić Kužnar docentica je na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveno se usavršavala u Washingtonu kao stipendistica istraživačkog centra Muzeja holokausta (United States Holocaust Memorial Museum - USHMM) (2014./2015.); u Jeruzalemu kao post doc istraživačkog centra Muzeja holokausta (Yad Vashem - The World Holocaust Remembrance Center) (2017.); te kao post doc pri Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture na University of Amsterdam (2016.-2019.), unutar Horizon2020 projekta Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for Using European Conflicted Heritage. Radila je kao kustosica u Javnoj ustanovi Spomen-područja (JUSP) Jasenovac. Objavila je dvadesetak stručnih i znanstvenih radova te je sudjelovala na dvadesetak konferencija u zemlji i inozemstvu. Područja njenog znanstveno-istraživačkog interesa su kolektivna sjećanja na ratove, konfliktna sjećanja, politika sjećanja, Domovinski rat, Drugi svjetski rat, sukob totalitarizama. Doktorirala je 2016. godine na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod mentorstvom prof dr. sc. Ozrena Žuneca, s disertacijom naslova “Socijalna konstrukcija kolektivnih sjećanja na Domovinski rat”. Na predlošku teksta doktorske disertacije objavljena joj je knjiga Sjećanje na Domovinski rat, Jesenski i Turk, 2020. godine. Urednica je dvaju zbornika radova. Članica je hrvatske delegacije Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust (International Holocaust Remembrance Alliance - IHRA).

Razdoblje Naziv Uloga