Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
Konzultacije
po dogovoru na irajh@m.ffzg.hr
Soba
F-324
Telefon
098879213
E-mail
irajh@m.ffzg.hr

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
  • prevođenje
  • terminologija
  • jezik struke
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja, http://www.hdkp.hr/hr/ (Član)
  • Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama, https://unjsvu.hr/hr/ (Član)
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora, https://hdsl.hr/ (Član)
  • Hrvatski glazbeni zavod, https://www.hgz.hr/ (Član)