Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za klasičnu filologiju
Konzultacije
Soba
F-312
Telefon
E-mail
lcvitic@ffzg.unizg.hr

Leon Cvitić rođen je u Selcima Đakovačkim 1997. godine. Osnovnu je školu završio u Gašincima i Satnici Đakovačkoj, nakon čega upisuje opći smjer Gimnazije A. G. Matoša u Đakovu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u roku je 2021. godine završio dvopredmetni nastavnički smjer Anglistike te Latinskog jezika i književnosti.
Od 2021. godine zaposlen je kao asistent na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
U razdoblju od 2021. do kraja 2023. godine sudjelovao je na projektu HRZZ-a "Hrvatska rukopisna kultura: djela, pisari, zbirke", pod vodstvom prof. dr. sc. Irene Bratičević.
U fokusu su njegova znanstveno-istraživačkog interesa rukopisna baština na latinskom i hrvatskom jeziku iz razdoblja humanizma i renesanse te hrvatski latinizam općenito.

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
  • Humanizam i renesansa
  • Hrvatski latinizam
  • Hrvatska renesansna književnost