Naziv
Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
5
Šifra
117453
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studenta s razvitkom klasične grčke arheologije, njezinim metodama i najnovijim spoznajama, kao i temama koje su predmeti znanstvenih istraživanja.
Sadržaj
 1. Povijest istraživanja i prirodna obilježja grčkoga svijeta
 2. Pisani izvori u službi klasične arheologije: Pauzanija u Ateni
 3. Rano željezno doba u Grčkoj: prekid ili kontinuitet
 4. Nastanak polisa
 5. Materijalni tragovi grčke kolonizacije
 6. Grčki hram arhajskog doba
 7. Društvena uloga panhelenskih svetišta
 8. Agora prije Agore: Homer i arheologija
 9. Atenska Agora u ranom željeznom dobu
 10. Atenska Agora arhajskog doba
 11. Agora u doba tiranide
 12. Agora klasičnog razdoblja I
 13. Agora klasičnog razdoblja II
 14. Naselja i svetišta helenističkog doba
 15. Helenistički portret

Ishodi učenja
 1. izdvojiti i prikazati najnovije znanstvene spoznaje iz određenog područja klasične arheologije
 2. upoznati studente sa znanstvenim pristupom pojedinim temama iz klasične arheologije
 3. omogućiti i razviti kod studenta kritički osvrt na postojeće spoznaje klasične arheologije
 4. povezati i integrirati već stečena znanja sa spoznajama dobivenim preispitivanjem i samovrednovanjem
Metode podučavanja
Predavanja kao izlaganja ex cathedra i ostali oblici komunikacije.
Predavanja se služe slikovnim i filmskim materijalima, posjetima muzejima i ostalim medijima prema potrebi.
Metode ocjenjivanja
PIsmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. John M. Camp, The Archaeology of Athens, Yale University Press, New Haven & London, 2002
 2. Hilary J. Deighton, A Day in the Life of Ancient Athens, Bristol Classical Press, 1995.
Dopunska literatura
 1. Marina Milićević Bradač, Stara Grčka: Grci na Crnome moru, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 2. Valerio M. Manfredi, I Greci in Occidente, Oscar Mondadori, Milano 1996.
 3. John Boardman, Jasper Griffin & Oswyn Murray, The Oxford History of the Classical World, Oxford University Press, 1986. dio prvi – Grčka.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar