Naziv
Filozofija povijesti: Osnovni problemi
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS
4
Šifra
56138
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studenti se u sustavnom i problematskom obliku informiraju o temeljnim problemima filozofije povijesti i relevantnim orijentacijama filozofijskog pristupa povijesti, te potiču na samostalan istraživački rad i promišljanje problematike, kao i na interdisciplinaran i multidisciplinaran pristup temama filozofije povijesti.
Sadržaj
 1. Antiteze i antinomije povijesti
 2. Prošlost – suvremenost – modernost
 3. Ciklička i progresistička teorija povijesti
 4. Kriza ideje napretka
 5. Filozofija povijesti i povijesno mišljenje
 6. Minervina sova i mišljenje budućnosti
 7. Upitnost sintagme “povijest – učiteljica života”
 8. Kraj povijesti?
 9. Teologija i utopija
 10. Transcendencija
 11. Imanencija
 12. sekularizacija
 13. Filozofija povijesti i povijesne znanosti
 14. Odnos filozofije povijesti spram cjeline filozofije i spram društvenih/duhovnih znanosti
 15. Završno predavanje

Ishodi učenja
 1. Prikazati i protumačiti osnovne orijentacije u filozofiji povijesti i opisati njihove predmete i metode.
 2. Analizirati osnovne modele koji se primjenjuju pri tumačenju povijesti
 3. Primijeniti različite argumentacijske postupke na konkretne probleme tumačenja povijesti u interdisciplinarnom kontekstu.
 4. Steći kritički pristup prema povijesnim istinama
Metode podučavanja
Predavanja s diskusijom.
Metode ocjenjivanja
Evaluaciju ukupnog rada u kolegiju, te usmeni ispit na temelju tri odabrana djela iz literature

Obavezna literatura
 1. Augustin: O državi Božjoj
 2. Comte: Kurs pozitivne filozofije
 3. Condorcet: Nacrt povijesnog prikaza napretka ljudskog duha
 4. Hegel: Filozofija povijesti
 5. Kant: Um i sloboda
 6. Kangrga: Smisao povijesnoga, Praksa-vrijeme-svijet
 7. Loewith: Svjetska povijest i događanje spasa
 8. Makanec: Uvod u filosofiju povijesti
 9. Maritain: Filozofija povijesti
 10. Marx/Engels: Rani radovi
 11. Nietzsche: O koristi i šteti istorije za život
 12. Petrić: Deset dijaloga o povijesti
 13. Popper: Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji
 14. Sutlić: Uvod u povijesno mišljenje
 15. Vico: Načela nove znanosti
Dopunska literatura
 1. Berdjajev: Smisao povijesti
 2. Bloch: Duh utopije
 3. Bowler: The Invention of Progress
 4. Burger: Znanost povijesti
 5. Cacciari: Geo-filozofija Europe
 6. Cazes: Povijest budućnosti
 7. Cekić: Misao u vremenu
 8. Collingwood: Ideja istorije
 9. Devčić: Osmi dan stvaranja
 10. Fukuyama: Kraj povijesti i posljednji čovjek
 11. A. Heller: Teorija istorije
 12. Huntington: Sukob civilizacija i preustroj svjetskog poretka
 13. Inge: The Idea of Progress
 14. Kangrga: Praksa-vrijeme-svijet
 15. Pažanin: Um i povijest
 16. Petrović: Mišljenje revolucije
 17. Popper: Bijeda historicizma
 18. Popper: U potrazi za boljim svijetom
 19. Spengler: Propast Zapada
 20. R. Supek: Živjeti nakon historije
 21. Toynbee: A Study of History
 22. Tuđman: Bespuća povijesne zbiljnosti
 23. Turgot: Napredak i povijest
 24. Veljak: Od ontologije do filozofije povijesti
 25. Veljak: Prilozi kritici lažnih alternativa
 26. Voltaire: Histoire de Charles XII
 27. Vranicki: Filozofija historije
 28. Whitehead: Adventures of Ideas
 29. Žmegač: Književnost i filozofija povijesti

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar