Naziv
Fonetske vježbe iz talijanskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
1
Šifra
184932
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
15

Cilj
razviti sposobnost kontrole i upravljanja izgovornim organima; usvajanje glasova različitih od onih u L1; uočavanje i percepcija poteškoća u izgovoru talijanskih glasova.
Sadržaj
 1. vježbanje talijanske grafije
 2. konsonanti
 3. vokali; dvoglasi i troglasi
 4. naglasak, slog, intonacija

Ishodi učenja
 1. pravilno izgovoriti geminate i ostale konsonante koji se razlikuju od onih u L1
 2. pravilan izgovor zatvorenih i otvorenih vokala
 3. pravilan izgovor intervokalskog glasa s i početnog glasa c
 4. usvajanje tipičnih inicijalnih, medijalnih i finalnih konsonantskih skupina
 5. pravilan izgovor upitnih, izjavnih i usklično-upitnih rečenica
Metode podučavanja
vježbe
Metode ocjenjivanja
kolokvij, opisna ocjena

Obavezna literatura
 1. Trifone, P., Palermo, M., (2007) Grammatica italiana di base, pp. 1-28, Bologna, Zanichelli
 2. Costamagna, L., (1996) Pronunciare Italiano, Perugia, Guerra Edizioni
 3. Canepari, L., (1999), Dizionario di fonetica, Bologna, Zanichelli
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2. semestar