Naziv
Francuska književnost: 19. stoljeće (fikcija - autobiografija)
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
2
Šifra
86423
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
upoznavanje s francuskom književnošću 19.stoljeća, s naglaskom na roman i autobiografsko pismo, čitanje tekstova i njihovo kritičko promišljanje
Sadržaj
 1. ROMAN 19. stoljeće, razdoblje preispitivanja - UVOD Kontekst : POVIJEST - cezura 1789. (Mona Ozouf), Mit o Napoleonu, razvoj znanosti i mit o progresu, preispitivanje pravila; MICHELET (Roland Barthes), klasicizam-romantizam (Jacques Rancière : La parole muette, Aisthesis, Scènes du régime esthétique de l’art) - tekstovi u zagradama mogući su odabiri za sekundarne tekstove. Autori : Kontekst, djela, izabrane stranice (mogući odabiri za primarne tekstove). ZADACI studenata : "fiches" : 3 romana, 1 djelo iz područja autobiografizma (autobiografija, autobiografski roman, dio dnevnika, memoara ili putopis), 2 sekundarna teksta (o pročitanim tekstovima).
 2. Kontekst : ŽANROVSKI (avanturistički, gotički (« roman noir »), feljton, psihološki, povijesni, romantičarski realistički, naturalistički, simbolistički); periodizacije - od rođenja modernog romana do kraja stoljeća; paraliterarno (Verne, Dumas)
 3. Rođenje modernog romana : Stendhal
 4. Stendhal II / Jean-Pierre Richard : Littérature et sensation (Stendhal, Flaubert)
 5. Honoré de Balzac ili ambicija totalnog romana "Ljudska komedija" (Theodor W. Adorno : « Lecture de Balzac », in : Notes sur la littérature)
 6. Romantizam : Victor Hugo
 7. AUTOBIOGRAFIZAM : od Chateabrianda (Mémoires d’outre-tombe) do Musseta (Confessions d’un enfant du siècle)
 8. 8. AUTOBIOGRAFIZAM II : od braće Goncourt do Stendhala i Sand
 9. Fantastično u književnosti : Barbey d’Aurevilley, Nerval
 10. Flaubert : umjetnost i realizam
 11. Flaubert II - rani Flaubert i autobiografsko (Novembre /Mémoires d’un fou)
 12. Flaubert III - Bouvard et Pécuchet / Salammbô - prema Maupassant (Jean-Pierre Richard : Littérature et sensation (Stendhal, Flaubert)
 13. Naturalizam – Zola
 14. Roman s kraja stoljeća : Huysmans, Marcel Schwob, André Gide
 15. U potrazi za novim formama

Ishodi učenja
 1. Nakon učenja student će moći imenovati i nabrojiti najznačajnije predstavnike francuske književnosti 19. stoljeća, opisati i definirati njihove poetike i kontekst u kojem se one rađaju. Student će moći identificirati i osnovna pitanja i probleme s kojima se susreće čitatelj, ali i kritika i povijest književnosti. Student će moći nabrojiti, identificirati osnovne periode u okviru francuske književnosti 19. stoljeća, ali i identificirati probleme pri klasifikaciji i periodizaciji djela i autora.
 2. Nakon učenja student će moći sažeti, izraziti, objasniti, dati primjer i usporediti glavne predstavnike francuske književnosti 19. stoljeća i njhova djela i poetike, i kritičke pristupe njihovim djelima, kako na dijakronijskoj, tako i na sinkronijskoj razini.
 3. Nakon učenja student će moći upotrijebiti stečena znanja o francuskoj književnosti 19. stoljeća, prikupiti književna djela i relevantnu literaturu u okviru pripreme za ispit, protumačiti će stečena znanja i upotrijebiti ih u svojim pisanim samostalnim radovima («fiches») koje će predstaviti na usmenom ispitu.
 4. Nakon učenja student će moći analizirati, usporediti i razlikovati pojedina djela, autora i pitanja koje djela i njihova klasifikacija i periodizacija postavljaju u okviru književnosti 19. stoljeća. Student će moći izdvojiti problematična mjesta u pojedinim pristupima i komentirati ih, raščlaniti i suprotstaviti pojedine pristupe, i ustanoviti njihove sličnosti i razlike.
 5. Nakon učenja student će moći zastupati određeno mišljenje u pristupu francuskoj književnosti 19. stoljeća, vrednovati različita rješenja za osnovne probleme koje postavlja i kritički ih prosuđivati, preispitati i samovrednovati rješenja koja pomažu pristupu svakom pojedinom tekstu, valorizirati teze koje proizlaze iz takvog kritičkog čitanja i zaključiti koliko je svaki pojedini pristup opravdan i/ili podesan za određeni tekst.
 6. Nakon učenja student će moći skupiti i stvoriti vlastitu bibliografiju osnovnih djela, autora i teza, integrirati stečena znanja iz francuske književnosti 19. stoljeća u znanja iz povijesti književnosti i kritike, povezati ih s pročitanim djelima, prezentirati stečena znanja na samome ispitu kroz individualni pisani rad («fiches») na ispitu.
 7. uočiti bitne elemente u nepoznatom tekstu, protumačiti i sažeti smisao tekstova na francuskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
 8. prepoznati različite funkcionalne stilove tekstova i primijeniti njihova obilježja u okviru šireg studijskog programa preddiplomskog studija francuskog jezika i književnosti
 9. kreirati vlastiti usmeni ili pisani tekst na francuskom jeziku prema zadanim elementima ili samostalno primjenjujući vokabular iz različitih područja života, kulture, znanosti i tehnologije
Metode podučavanja
pristup utemeljen na sadržaju, podučavanje sadržaja (lexical syllabus), uvježbavanje učenja strategija, receptivne i produktivne suvremene metode
Metode ocjenjivanja
brojčano vrednovanje (kompetencije : čitanje, pisanje, govor, razumijevanje, komunikacija, problematizacija)

Obavezna literatura
 1. La littérature française : dynamique et histoire. T. 2 / sous la direction de J.-Y. Tadié ; contributions de Michel Delon ; Françoise Mélonio, Bertrand Marchal et Jacques Noiray ; Antoine Compagnon. Contributor(s): Tadié, J.-Y.Tadié [edt]. Series: Folio.Essais ; 496. Publisher: Paris : Gallimard, 2007 Description: 929 str. ; 18 cm.
 2. 3 romana, 1 djelo autobiografizam (autobiografija, dnevnik, memoari, autobiografski roman, putopis...), 2 sekundarna teksta (o pročitanome)
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar