Naziv
Adam Mickiewicz
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS
4
Šifra
117878
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Kolegij upoznaje studente s književnim stvaralaštvom Adama Mickiewicza, najvećeg poljskog pjesnika i kodifikatora poljskog jezika, čije je djelo snažno obilježilo razvoj poljske književnosti u posljednja dva stoljeća. Zbog te činjenice uvid u Mickiewiczevo stvaralaštvo ima fundamentalno značenje za razumijevanje ne samo matične nacionalne književnosti, već i poljske kulture općenito. Kolegij se također bavi recepcijom te različitim vrstama "preuzimanja" Mickiewicza u poljskoj i hrvatskoj kulturi.
Sadržaj
 1. Predavanje: Adam Mickiewicz i poljska kultura: hipoteza o romantičkom kodu poljske kulture
 2. Predavanje: Klasicistička edukacija i ranoromantičke projekcije Seminar: poezija iz doba Filomata
 3. Predavanje: Od Balada i romanca do II. i IV dijela Dušnog dana: rađanje dramske strukture Seminar: Ballady i romanse; Dziady, II. i IV. dio
 4. Predavanje: Rusija: Konrad Wallenrod i wallenrodizam Seminar: Konrad Wallenrod
 5. Predavanje: Krimski soneti: lirizam i ideja hodočasništva Seminar: Sonety odeskie i Sonety krymskie
 6. Predavanje: Rim: Mickiewicz kao "vojnik slobode" Seminar: Do Matki Polki
 7. Predavanje: Mesijanizam i očaj Seminar: Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego
 8. Predavanje: Dušni dan III. dio: od moraliteta do misterija Seminar: Dziady, III. dio
 9. Predavanje: Gospodin Tadija: povratak u idilu? Seminar: Pan Tadeusz
 10. Predavanje: Mickiewicz kao profesor: pariška predavanja Seminar: Prelekcje paryskie
 11. Predavanje: Mickiewicz i poljski romantizam Seminar: Mickiewicz u očima suvremenika (izbor tekstova)
 12. Predavanje: Mickiewicz i europski romantizam Seminar: Mickiewicz u očima suvremenih europskih kritičara i pisaca (izbor tekstova)
 13. Predavanje: Mickiewicz i 20. stoljeće Seminar: Književna preuzimanja i borba za "skidanje bronce" (izbor tekstova)
 14. Predavanje: Mickiewicz i hrvatska kultura Seminar: MIckiewicz kao argument (fragmenti tekstova)
 15. Predavanje: Rezime: Mickiewicz kao junak nacionalne kulture Seminar: Osvrt na suvremenu mickjevičologiju

Ishodi učenja
 1. kritički prosuđivati pojedine poljske kulturne i književne pojave u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 2. opisati specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja, književnostilskih formacija i društveno-povijesnih srodnosti i razlika u razvoju poljske književnosti
 3. primijeniti književnokritičku aparaturu i spoznaje o stilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela iz bilo kojeg književnopovijesnog razdoblja
 4. samostalno istražiti i usporediti različita razdoblja i elemente poljske kulturne i društvene povijesti služeći se povijesnom, lingvističkom i književnoteorijskom literaturom na poljskom i hrvatskom jeziku
Metode podučavanja
predavanja, analiza i interpretacija tekstova, prezentacija video materijala
Metode ocjenjivanja
seminarski radovi, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. A. Mickiewicz, Ballady i romanse; Dziady; Grażyna; Konrad Wallenrod; Sonety krymskie i sonety odeskie; Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego; Pan Tadeusz.
 2. M. Jastrun, Mickiewicz, Zagreb, 1950.
 3. Z. Malić, Mickiewicz itd., Zagreb, 2002.
 4. A. Witkowska, Słowo i czyn, Warszawa, 1986.
 5. D. Blažina, U auri Dušnog dana, Zagreb, 2005.
Dopunska literatura
 1. J. M. Rymkiewicz, D. Siwicka, A. Witkowska, M. Zielińska, Mickiewicz. Encyklopedia, Warszawa, 2001.

Obavezan predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij