Naziv
Grčki tečaj I
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS
2
Šifra
36738
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje alfabeta, pravilno čitanje, naglašavanje i pisanje riječi iz grčkoga jezika, raspoznavanje padežnih oblika unutar pojedinih deklinacija i prevođenje jednostavnijih rečenica i kraćih tekstova s grčkoga na hrvatski jezik.
Sadržaj
 1. Grčki jezik – dijakronijski i prostorni pregled; osnovni dijalekti; alfabet – izgled i imena slova, njihova fonetska vrijednost te današnji njihov izgovor na hrvatskom jeziku.
 2. Glasovi – vokali, dvoglasi, konsonanti; spiritus asper i lenis.
 3. Naglasci – oštri, teški, zavinuti; tipovi riječi prema naglasku – oksitona, paroksitona, proparoksitona, perispomena, properispomena, baritona; kombinacije naglasaka i spiritusa na vokalskom početku riječi; proklitike i enklitike.
 4. Vježbe čitanja.
 5. Vrste deklinacija; A-deklinacija – feminina na α i η; indikativ, imperativ i infinitiv prez. akt. gl. na -ω.
 6. A-deklinacija – feminina na α impurum; masculina na -ας i –ης; 3.l.j i mn. indikat. prez. i imperf. gl. biti.
 7. O-deklinacija; indikativ, imperativ i infinitiv prez. mediopasivnog. gl. na –ω.
 8. III deklinacija – guturalne, labijalne i dentalne osnove.
 9. III deklinacija – osnove na ν i ντ.
 10. III deklinacija – likvidne osnove.
 11. III deklinacija – osnove s elizijom (na σ).
 12. III deklinacija – vokalske osnove na ι i υ.
 13. III deklinacija – dvoglasničke osnove
 14. Ponavljanje i uvježbavanje.
 15. Ponavljanje i uvježbavanje.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u starogrčkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom.
 2. Pokazati svoje razumijevanje starogrčkog teksta odgovaranjem na pitanja i prepričavanjem sadržaja teksta.
 3. Pokazati svoje razumijevanje starogrčkog teksta prijevodom teksta na hrvatski.
 4. Pokazati svoje poznavanje jezgrenog vokabulara starogrčkog jezika.
Metode podučavanja
Korištene metode: individualni i grupni pristup; direktna metoda, korištenje računala i upotreba CD-a. Na svakom se satu tumači i obrađuje određena gramatička cjelina iz grčkoga jezika, a potom se na tekstu uvježbava njen dio protumačen na prethodnom satu.
Metode ocjenjivanja
Ispit na kraju semestra je pismeni i usmeni. Pismeni dio sadrži prijevod odlomka iz lektirnog teksta (15-20 redaka) i gramatički test.

Za pristup usmenom ispitu oba pismena dijela moraju biti pozitivno ocijenjena.

Obavezna literatura
 1. H. Hansen, G. M. Quinn, Greek: An Intensive Course, 2. revidirano izdanje, Fordham University Press, New York, 1996.
Dopunska literatura
 1. Martinić-Jerčić/Matković, Prometej (udžbenik grčkog jezika za 1. i 2. godinu učenja), ŠK, Zagreb 2003.
 2. Musić/Majnarić, Gramatika grčkoga jezika, ŠK, Zagreb 2004.

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 6. Povijest, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 11. Češki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 12. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar
 13. Hungarologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 14. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 15. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 16. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 17. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 18. Latinski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 19. Lingvistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 20. Nederlandistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 21. Povijest, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 22. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 23. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 24. Sociologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 25. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Novi i reformirani studiji
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 3. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 5. Povijest, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 8. Anglistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 9. Češki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 10. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 11. Fonetika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 12. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 13. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 15. Južnoslavenski studiji, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 16. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 17. Lingvistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 18. Nederlandistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 19. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 20. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 21. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 22. Ruski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 23. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 24. Sociologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 25. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 26. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar