Naziv
Grčki tečaj II
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS
2
Šifra
36740
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Prepoznavanje složenijih nominalnih struktura grčkog jezika; kod obrađenih glagolskih vremena znanje oblika indikativa, a ostalih načina samo na razini prepoznavanja. Postizanje vještine uočavanja osnovnih karakteristika grčkoga teksta i stjecanje kompetencije za samostalno prevođenje jednostavnijih rečenica i kraćih tekstova s grčkoga na hrvatski jezik.
Sadržaj
 1. Pridjevi 3. deklinacije, pridjevi 3./1. deklinacije
 2. Nepravilni pridjevi, sintaksa: posljedične, vremenske, uzročne i pogodbene rečenice
 3. Participi: prezent, futur, aorist akt. i med.
 4. Zamjenice – povratne, pokazne i relativne.
 5. Zamjenice – upitne i neodređene.
 6. Brojevi – glavni, redni i priložni.
 7. Glagolski sustav grčkoga jezika – gl. kategorije, aspekt i vrijeme, glavna i historijska vremena.
 8. Glagolske osnove i nastavci; tvorba načina u prezentskoj osnovi.
 9. Futur aktivni i medipasivni.
 10. Jaki aorist (tematski) aktivni i medijalni.
 11. Slabi aorist aktivni i medijalni
 12. Perfekt aktivni i mediopasivni.
 13. Aorist pasivni (jaki i slabi).
 14. Ponavljanje i uvježbavanje.
 15. Ponavljanje i uvježbavanje.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati, opisati i objasniti morfološke kategorije u starogrčkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom.
 2. Pokazati svoje razumijevanje starogrčkog teksta odgovaranjem na pitanja i prepričavanjem sadržaja teksta.
 3. Pokazati svoje razumijevanje starogrčkog teksta prijevodom teksta na hrvatski.
 4. Pokazati svoje poznavanje jezgrenog vokabulara starogrčkog jezika.
Metode podučavanja
Korištene metode: individualni i grupni pristup; direktna metoda, korištenje računala i upotreba CD-a. Na svakom se satu tumači i obrađuje određena gramatička cjelina iz grčkoga jezika, a potom se na tekstu uvježbava njen dio protumačen na prethodnom satu.
Metode ocjenjivanja
Ispit na kraju semestra je pismeni i usmeni. Pismeni dio sadrži prijevod odlomka iz lektirnog teksta (15-20 redaka) i gramatički test.

Za pristup usmenom ispitu oba pismena dijela moraju biti pozitivno ocijenjena.

Obavezna literatura
 1. H. Hansen, G. M. Quinn, Greek: An Intensive Course, 2. revidirano izdanje, Fordham University Press, New York, 1996.
Dopunska literatura
 1. Kao za Grčki tečaj I.

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 6. Povijest, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 11. Češki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 12. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
 13. Hungarologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 14. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 8. semestar
 15. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 16. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 17. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 18. Latinski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 19. Lingvistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 20. Nederlandistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 21. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 22. Povijest, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 23. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 24. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 25. Sociologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 26. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
Novi i reformirani studiji
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 3. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 5. Povijest, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 8. Anglistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 9. Češki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 10. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Fonetika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 12. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 13. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 15. Južnoslavenski studiji, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 16. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 17. Lingvistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 18. Nederlandistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 19. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 20. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 22. Ruski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Sociologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 26. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar