Naziv
Hrvatska ćirilička pismenost
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
125464
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
  • Diplomski studij: Ljetni semestar