Naziv
Hrvatska dječja književnost
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
5
Šifra
160762
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati studentice i studente s povijesnim, stilskim i ideološkim značajkama hrvatske dječje književnosti te istraživačkim pristupima dječjoj književnosti. Potaknuti studente da se kroz samostalan rad i zajedničku raspravu kritički odrede prema ključnim pojmovima i problemima istraživanja dječje književnosti.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij: upoznavanje sa strukturom kolegija, načinom rada i literaturom.
 2. Definicije dječje književnosti: osnovni pojmovi, povijesna dinamika, prijepori i tendencije. U okviru seminarske nastave analizirat će se roman Ivana Kušana Koko i duhovi te film Daniela Kušana Koko i duhovi.
 3. Povijest djetinjstva i dječja književnost: odrednice dječje književnosti i specifičnosti povijesti dječje književnosti. Proizvodnost i proizvedenost dječje književnosti. U okviru seminarske nastave analizirat će se roman Sunčane Škrinjarić Ulica predaka.
 4. Polje dječje književnosti: Nakladnici, nagradne knjige, lektira. Književna nagrade. Kanon dječje književnosti. (Auto)cenzura. Procesi specijalizacije i profesionalizacije u području dječje književnosti i istraživanja dječje književnosti. U okviru seminarske nastave analizirat će se roman Pipi Duga Čarapa Astrid Lindgren.
 5. Autor i čitatelj. Autorstvo, anonimnost, kolektivno autorstvo (autor i ilustrator, autor i prevoditelj), varijantnost. Historiografija i etnografija čitanja, čitanje i književna teorija (teorija čitateljskog odgovora, implicitni čitatelj, interpretativne zajednice). Transmedijalnost i transtekstualnost dječje književnosti: ilustracija, slikovnica i dr. U okviru seminarske nastave analizirat će se roman Mate Lovraka Vlak u snijegu.
 6. Žanr: dječja književnost kao žanrovska književnost, žanrovi dječje književnosti. Pripovijetka, igrokaz i strip. Dječja književnost i popularna kultura. U okviru seminarske nastave analizirat će se roman Koralina Neila Gaimana.
 7. Slikovnica: povijesne, poetičke i ideološke odrednice žanra. Odnos slikovnice i ilustrirane knjige, naratološki i semiotički pristupi. U okviru seminarske nastave analizirat će se slikovnice Svjetlana Junakovića Velika knjiga portreta i Mauricea Sendaka Where the Wild Things Are.
 8. Dječji roman: povijesne, poetičke i ideološke odrednice žanra. Pustolovni roman, roman o siročetu, roman o dječjoj družbi i dr. U okviru seminarske nastave analizirat će se roman Čudnovate zgode šegrta Hlapića Ivane Brlić-Mažuranić.
 9. Bajka: povijesne, poetičke i ideološke odrednice žanra. Bajka i priča, bajka i usmena književnost, bajka i institucije dječje književnosti i dr. U okviru seminarske nastave analizirat će se bajke Ivane Brlić Mažuranić Šuma Striborova i Kako je Potjeh tražio istinu.
 10. Dječja poezija: povijesne i poetičke odrednice dječje poezije. U okviru seminarske nastave analizirat će se sljedeća djela: Strašna djeca Gorana Babića, Kako živi Antuntun Grigora Viteza i Tomislava Torjanca.
 11. Animalistička dječja književnost: Povijesne, poetičke i ideološke odrednice basne, priče o životinjama, animalističkog romana, animalističke poezije i dr. U okviru seminarske nastave analizirat će se roman Božidara Prosenjaka Divlji konj.
 12. Adolescentska književnost: povijesne, poetičke i ideološke odrednice, žanrovi, mediji. U okviru seminarske nastave analizirat će se roman Jože Horvata Sedmi be.
 13. Sinteza i evaluacija: dječja književnost kao kompleksno, dinamično i analitički zahtjevno istraživačko područje i kulturna praksa.
 14. Kolokvij.
 15. Diskusija o seminarskim radovima

Ishodi učenja
 1. analizirati, razlikovati, raščlaniti te kritički prosuđivati vrste tekstova pisane i usmene književnosti različite namjene
 2. kritički prosuđivati vezu između književnog teksta i društveno-povijesnog konteksta
 3. povezati književne sadržaje s ostalim srodnim umjetničkom, znanstvenim i općekulturnim sadržajima na sinkronijskoj i dijakronijskoj razini
 4. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovne pojmove i teorije znanosti o književnosti nužne za analizu književnog djela
Metode podučavanja
Predavanje, raspravljanje, analiza i multimedijalna prezentacija.
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit, seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Hameršak, Marijana i Dubravka Zima (2015) Uvod u dječju književnost. Zagreb: Leykam International.
Dopunska literatura
 1. Batinić, Štefka i Berislav Majhut. 2001. Od slikovnjaka do Vragobe: hrvatske slikovnice do 1945. Zagreb: Hrvatski školski muzej.
 2. Crnković, Milan 1978. „Dječja poezija“. U Hrvatska dječja književnost do kraja XIX stoljeća. Zagreb: Školska knjiga, str. 52-100.
 3. Hameršak, Marijana. 2004. „Desetljeća Arièsove povijesti djetinjstva”. Časopis za suvremenu povijest 36/3: 1061-1078.
 4. Hameršak, Marijana. 2013. „Autor dječje književnosti: perspektive jedne drugosti”. Detinjstvo 39/1: 3-16.
 5. Majhut, Berislav. 2005. Pustolov, siroče i dječja družba: hrvatski dječji roman do 1945. Zagreb: FF press (poglavlja: „Dječje vrijednosti“ i „Zaključak“).
 6. Zima, Dubravka. 2012. Kraći ljudi: povijest dječjeg lika u hrvatskom dječjem romanu. Zagreb: Školska knjiga.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2., 6. semestar