Naziv
Hrvatska ljubavna lirika 15. i 16. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
90200
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
  • Prijediplomski studij: Ljetni semestar