Naziv
Afrička književnost portugalskog jezičnog izraza
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
4
Šifra
184267
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
kolegij pruža pregled afričke književnosti portugalskog jezičnog izraza od XIX. stoljeća do danas, koji bi studentima trebao omogućiti uočavanje specifičnosti ove književnosti u kontekstu svjetske književnosti te olakšati snalaženje u proučavanju afričke književnosti na portugalskom jeziku.
Sadržaj
 1. Uvodne obavijesti. Rad u grupi - analiza priča iz afričke književnosti portugalskog jezičnog izraza.
 2. Aspekti književnosti portugalskog jezičnog izraza - portugalski kao jezik afričke književnosti.
 3. Aspekti - negritude i angažirana književnost. Pojmovi postkolonijalne teorije.
 4. Aspekti - usmena književnost. Oralidade. Analiza priča iz tradicionalne afričke književnosti.
 5. Angola - povijest angolske književnosti - počeci.
 6. Angola - povijest angolske književnosti - razvoj (Negritude - Agostinho Neto); Luandino Vieira - "Luuanda".
 7. Angola - suvremena angolska književnost - Pepetela, Ondjaki, Agualusa.
 8. Cabo Verde - književnost - Morna, Mito Hesperitano, Claridade.
 9. Cabo Verde - suvremena književnost - Corsino Fortes.
 10. Mozambik - počeci mozambičke književnosti, negritude (Noemia de Sousa).
 11. Mozambik - suvremeni autori - Mia Couto i Paulina Chiziane.
 12. Sveti Toma i Princip - Francisco José Tenreiro.
 13. Sveti Toma i princip - kazalište (Tchiloli).
 14. Gvineja Bisau - pregled povijesti književnosti.
 15. Obavijesti o ispitu.

Ishodi učenja
 1. identificirati i upotrijebiti osnovne motive i književno-kritičke pojmove nužne za analizu djela iz afričke književnosti portugalskog jezičnog izraza.
 2. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostma iz afričke književnosti na portugalskom jeziku u odnosu na društveno-povijesni kontekst i povezati ih s književnošću i kulturom zemalja portugalskog govornog područja.
 3. sažeti i protumačiti smisao odabranih književnih djela iz afričkih književnosti na portugalskom jeziku.
 4. primijeniti naučenu književno-kritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književno-stilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela afričke književnosti portugalskoga jezičnog izraza.
 5. izraziti svojim riječima specifičnosti odabranih književno-povijesnih razdoblja, književno-stilskih formacija i društveno-povijesnog konteksta u razvoju afričke književnosti portugalskoga jezičnog izraza.
Metode podučavanja
Predavanja uz ppt prezentacije te audio i video sadržaje. Izlaganja seminarskih radova.
Metode ocjenjivanja
studenti imaju mogućnost izrade pismenog seminarskog rada kojeg zatim izlažu na satu – temu i literaturu koju koriste za njihovu izradu predlaže nastavnik (u skladu s potrebama nastavne jedinice); završni usmeni ispit (ispituje se gradivo obrađeno na satu, potkrepljeno uvidom u odabrane dijelove osnovne literature). Uvjet za polaganje ispita je odslušana nastava.

Obavezna literatura
 1. Laranjeira, P. Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa. Lisboa: Universidade Aberta, 1995.
Dopunska literatura
 1. Laranjeira, P. Língua e literatura nos países africanos de língua oficial portuguesa.In: Laranjeira, P. Ensaios afro-literários. Lisboa: Novo Imbondeiro, 2005.
 2. Talan, N. Uvod u afričke književosti portugalskog jezičnog izraza. Zagreb: Leykam, 2015.
 3. Chabal, P. The Postcolonial Literature of Lusophone Africa. London:1996.
 4. Cvjetičanin, Biserka. Roman i afrička zbilja. Zagreb: Školska knjiga, 1981.
 5. Cvjetičanin, Biserka. Povijest afričke književnosti. Zagreb: Institut za zemlje u razvoju, 1976.
 6. Švob-Đokić. Putovi afričke književnosti. Zagreb: Liber, 1981.
 7. Soyinka, W. Myth, Literature and the African world. New York: 1976.
 8. Chabal, P. A History of Postcolonial Lusophone Africa. Indianapolis: 2002.
 9. Laranjeira, P. Ensaios afro-literários. Lisboa: Novo Imbondeiro, 2005.
 10. Mata, I. A literatura africana e a crítica pós-colonial: reconversões. Luanda: 2007.

Obavezan predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar