Naziv
Didaktika povijesti II.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
7
Šifra
200039
Semestri
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Vježbe u praktikumu
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura