Naziv
Diplomska radionica I - stara povijest
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
5
Šifra
199012
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij